سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

انواع روش تحقیق کمی پایان نامه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

انواع روش تحقیق کمی در پایان نامه

روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکنیک های آماری، ریاضیاتی و محاسباتی به مطالعه ای نظام مند می پردازد. این نوع روش تحقیق داده ها را با استفاده از نظرسنجی، پرسشنامه و ... گردآوری می کند و به شکل عددی نمایش می دهد. پس از درک دقیق این اعداد می توان آینده متغیرها را پیش بینی نموده و بر اساس آن تغییراتی اعمال کرد. برای مشاوره در زمینه پایان نامه با روش کمّی با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
برای مثال می توان به یک نظرسنجی اشاره کرد که برای درک مقدار زمانی که یک پزشک به بیماران اختصاص می دهد انجام می گردد. در نظرسنجی رضایت بیماران سوالاتی از قبیل پزشکان چه مقدار زمان برای بیمار صرف می کنند، بیمار چند بار نیاز است به مطب پزشک مراجعه نماید و سوالات این چنینی از بیماران پرسیده می شود.
تحقیقات کمی اغلب اوقات در علوم اجتماعی و انسانی به کار می رود با استفاده از روش های آماری به جمع آوری داده های کمی تحقیق می پردازد. در این نوع روش تحقیق، پژوهشگران و تحلیل گران آماری به ایجاد چارچوبی نظری و ریاضیاتی می پردازند.
نتایج بدست آمده از روش تحقیق کمی، منطقی، آماری و عاری از پیش فرض است. در این نوع روش تحقیق، داده ها به روشی ساختارمند از نمونه های بزرگ جمع آوری می شوند که نمایانگر کل جامعه می باشند.
همانطور که در بالا بیان شد، تحقیق کمی، داده محور است. برای انجام تحقیق کمی دو روش وجود دارد:
•    روش تحقیق کمی اولیه
•    روش تحقیق کمی ثانویه

روش تحقیق کمی اولیه

روش تحقیق کمی اولیه پرکاربردترین روش انجام تحقیق کمی محسوب می شود. متمایزترین مشخصه تحقیق کمی اولیه این است که پژوهشگر در آن به جای تمرکز بر داده هایی که در تحقیقات پیشین بدست آمده اند، مستقیما بر روی گردآوری داده ها تمرکز می کند.

انواع تحقیق کمی اولیه

تحقیق کمی اولیه دارای انواع ذیل می باشد:

نظرسنجی

نظرسنجی اساسی ترین ابزار تحقیقات کمی به شمار می رود. این روش با استفاده از انواع مختلفی از سوالات مانند پرسشنامه، نظرسنجی آنلاین، نظرسنجی تحت وب و ... سوالاتی را برای نمونه ای از مشارکت کنندگان مطرح می کند. 
نظرسنجی را می توان با یک گروه از افراد یا گروه های چندگانه به همراه تحلیل های مقایسه ای انجام داد. پیش نیاز این ابزار تحقیق، گروهی از مشارکت کنندگان هستند که به طور تصادفی انتخاب گشته اند. بدین ترتیب پژوهشگر می تواند به آسانی صحت نتایج را به جامعه آماری تعمیم دهد. نظرسنجی را می توان به صورت رودررو، تلفنی ایمیل، شبکه های اجتماعی و ... انجام داد.

نظرسنجی مقطعی

نظرسنجی مقطعی، یک نوع نظرسنجی است که در آن پژوهشگر به جمع آوری داده ها از یک نمونه از جامعه آماری در یک مقطع زمانی می پردازد. پژوهشگر می تواند در این نوع نظرسنجی در مقطع زمانی متغیرهای متعددی را ارزیابی نماید. داده ها با استفاده از این نوع نظرسنجی از افرادی بدست می آید که در تمامی متغیرها به جز یک متغیر مشابهت دارند. در طول نظرسنجی این متغیر ثابت می ماند.

نظرسنجی طولی

نظرسنجی طولی برخلاف نظرسنجی مقطعی در مقاطع مختلف زمانی به منظور مشاهده تغییرات در رفتار و فرآیند تفکر مشارکت کنندگان انجام می شود. این نوع نظرسنجی می تواند چند روز، چند ماه، چند سال یا حتی چند دهه به طول انجامد. برای مثال پژوهشگری برای تحلیل تغییر در عادات خرید مشتریان نوجوان طی بازه زمانی پنج ساله می تواند از نظرسنجی طولی استفاده کند.

پژوهش همبستگی

پژوهش همبستگی به منظور تعیین رابطه میان دو هویت و تاثیر یکی از آنها بر دیگری می پردازد. این روش تحقیق برای ارزشگذاری بر روی روابط در حال وقوع انجام می شود. برای انجام موفقیت آمیز این روش تحقیق به حداقل دو گروه مختلف نیاز است. 
پژوهشگران با به کارگیری تحلیل های آماری از این روش برای مرتبط نمودن دو یا بیش از دو متغیر استفاده می کنند. در این روش الگوها و روابط میان متغیرها محاسبه می گردند و تاثیر یکی از متغیرها بر دیگر در حین تغییر روابط میان متغیرها مشاهده می گردد. 

 

تحقیق آزمایشی

همانطور که از نام این روش تحقیق پیدا است، این روش بر اساس یک یا چند نظریه به اعمال آزمایش می پردازد. این نظریه پیش از این اثبات نگشته و تنها به عنوان یک فرض مطرح بوده است. در تحقیق آزمایشی، پیرامون اثبات یا رد یک نظریه تحلیل انجام می گردد. 
پس از تعیین فرضیه، آزمایش هایی به منظور اعتبار یا عدم اعتبار فرضیه صورت می گیرد. این نوع روش تحقیق در علوم طبیعی و علوم اجتماعی کاربرد دارد.

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
مطالعه موردی یا case study
مطالعه موردی یا case study ...
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه چیست؟؟ ...
پژوهش همبستگی
آموزش روش پژوهش همبستگی ...
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی   ...
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
© 2022