سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

انواع پژوهش در رشته مدیریت و سایر رشته ها ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
انواع پژوهش در رشته مدیریت و سایر رشته ها

سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد

انواع پژوهش در رشته مدیریت و سایر رشته ها

پژوهش‏ها بر حسب نوع داده به دو دسته تقسیم می‏شوند:

1. پژوهش كمی

    پژوهشی که برای درک و تبیین پدیده‏ها از داده‏های کمی بهره می‏برد. این نوع پژوهش،
    نمونه‌گیری دارد و پژوهشگر سعی می‌كند انواع گوناگونی از پاسخگویان را برحسب شاخص‌هایی چون جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، مكان، ویژگی و ... انتخاب و مورد بررسی قرار دهد.
    نتایج پژوهش را می‏توان به كل جامعه مورد بررسی، تعمیم داد.

2. پژوهش كیفی

    پژوهشی که برای درک و تبیین پدیده‏ها از داده‏های کیفی نظیر داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها، مستندات، مشاهده مشاركتی و ... بهره می‏برد. این نوع پژوهش،
    با داده‌های گردآوری شدة كیفی سروكار دارد؛
    قضاوت‌های آماری در این‏گونه پژوهش‏ها جایی ندارند؛ و
    نتایج پژوهش قابلیت تعمیم ندارد.

انواع پژوهش بر حسب نقش پژوهشگر

1. درگیر در پژوهش

•    پژوهشگر می تواند کاملاً درگیر در موضوع پژوهش باشد. به این مفهوم که پژوهشگر حکم یک ابزار یا وسیله را در پژوهش داشته و حضور او در صحنه پژوهش، بخشی از الگوی اصلی را تشکیل دهد. در این‏گونه موارد نقش درک و فهم ذهنی پژوهشگر در مراحل انجام پژوهش پررنگ است.

2. مستقل از پژوهش

•    پژوهشگر در یک فرایند پژوهش می تواند کاملاً مستقل از موضوع پژوهش باشد. به این مفهوم که پژوهشگر خارج از فضای پژوهش قرار داشته، درک و فهم ذهنی پژوهشگر در مراحل انجام پژوهش کمرنگ بوده و بیشتر تجسم عینی واقعیات مد نظر قرار گیرد.

دسته‏بندی نوع پژوهش بر اساس هدف

•    بر اساس هدف، پژوهش‏ها به پژوهش‏های بنیادی و کاربردی تقسیم می‏شوند.

پژوهش بنیادی Basic Research

•    پژوهش بنیادی، پژوهشی محض است که عمدتاً فاقد نتیجه عملی فوری است.
•    پژوهش بنیادی، پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء، پدیده‌ها، رویدادها و روابط بین متغیرها، اصول و قوانین، ساخت یا آزمایش یک نظریه می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش در یک زمینه علمی خاص کمک می‌کند.
•    هدف اساسی این نوع پژوهش، بیان روابط بین پدیده‏ها، آزمون یک نظریه و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. پژوهش بنیادی می‏تواند نظری یا تجربی باشد. پژوهش بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات سندی-کتابخانه‌ای انجام می‌شود. پژوهش بنیادی تجربی از روش‌های استدلال استقرائی استفاده می‌کند و بر پایه روش‏های میدانی انجام می‌شود.
•    مهمترین ویژگی‏های پژوهش‏های بنیادی عبارتند از:
•    1. زمان‏بر هستند؛
•    2. هزینه‏بر بوده و نیاز به منابع مالی زیادی دارند؛ و
•    3. معمولاً به وسیله مراكز علمی، پژوهشی و دانشگاهی انجام می‏شوند.

پژوهش کاربردی Applied Research

•    پژوهش کاربردی، پژوهشی است که نتایج حاصل از آن در رفع نیازها و مشکلات جامعه به کار آید.
•    پژوهشی است که با استفاده از نتایج پژوهش‏های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود.
هدف پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.

 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
انواع  ژورنال علمی و پژوهش
ژورنال‌های علمی و پژوهشی در انواع مختلف و در حوزه‌های مختلف وجود دارند. ...
کد اخلاق پژوهشی چیست؟
کد اخلاق پژوهشی چیست و چگونه و از کجا باید آن را دریافت کنیم؟ ...
انواع مقالات علمی برای پذیرش در مجلات
مجلات علمی مقالات را به چند دسته تقسیم می کنند؟ ...
انواع پژوهش در رشته مدیریت و سایر رشته ها
انواع پژوهش در رشته مدیریت و سایر رشته ها ...
تحقیق پیمایشی
آموزش کامل انجام تحقیق پیمایشی ...
آمار در مقاله و پایان نامه
کاربرد آمار و روش های آماری درمقاله و پایان نامه ...
مقاله علمی چیست؟
هر آن چه باید در مورد مقاله علمی و پژوهشی بدانید. ...
چگونه استاد راهنما خود را انتخاب کنیم
چگونه استاد راهنما خود را انتخاب کنیم؟   ...
نحوه نگارش مقاله پژوهشی
نحوه نگارش مقاله پژوهشی مقاله پژوهشی، مقاله ای است که در آن به تحلیل، تفسیر و بحث پیرامون تحقیقی مستقل می پردا ...
نحوه نگارش مقاله مروری
نحوه نگارش مقاله مروری مقاله مروری که مرور ادبیات تحقیق نیز نامیده می شود به ارزیابی پژوهش های منتشر شده پیشین ...
© 2024