سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

پژوهش پیمایشی ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
پژوهش پیمایشی

سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد

پژوهش پیمایشی

•    پیمایش، روشی رایج در تحقیقات اجتماعی است كه فراتر از یك تكنیك خاص در گردآوری اطلاعات است. هرچند معمولاً از پرسشنامه استفاده می شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه، مشاهده و تحلیل محتوا ... هم به كار می روند.
•    پیمایش ممکن است که توصیفی یا تحلیلی باشد.
•    هدف اصلی پژوهش‏های پیمایشی، دنبال کردن دقیق یک روند علمی در گروهی کوچک و استنتاج نتایج آن و در نهایت تعمیم آن به گروه‌های بزرگ‏تر است.
•    در پژوهش‏های پیمایشی توصیفی که هدف آن صرفاً واقعیت‏نمایی است فرضیه کاربرد چندانی ندارد و هدف آن توصیف ویژگی‏های جامعه تحت مطالعه، تخمین برخی درصد‏ها در جامعه، پاره‏ای پیش‏بینی‏ها و آزمون روابط هم‏پیوندی  است و در مورد روابط علی تنها توان کشف رابطه را دارد.
•    پژوهش‏هایی که به بررسی رضایت‏مندی، دیدگاه، نگرش، نظر، و ... می‏پردازند، پیمایشی هستند که ممکن است ابزار گردآوری داده‏های آ‏ن‏ها پرسشنامه یا مصاحبه باشد.
•    کاربرد پژوهش پیمایشی در مطالعاتی است که در پی توصیف کمی یک یا چند جنبه از امور هستند و همچنین در مطالعاتی که به کشف نوعی رابطه همخوانی (و نه الزاماً همبستگی) بین دو یا چند متغیر توجه دارند. استفاده از پژوهش پیمایشی به مطالعه انسان‏ها محدود نمی‏شود.
•    این روش نه تنها در مورد انسان، بلکه درباره سایر پدیده‮ها به کار گرفته می‮شود.
•    ساده‏ترین پژوهش پیمایشی با هدف واقعیت‏نمایی است. در این روش پژوهشگر به گرد‏آوری اطلاعات درباره واقعیت‏ها می‏پردازد و نتایج حاصل را به طور کمی تصویر می‏کند.
•    نوع دیگر از پژوهش‏های پیمایشی مطالعاتی است در پی دستیابی به واقعیت‏ها و مقایسه آن‏ها با یکدیگر است.

 

   انواع پژوهش پیمایشی

بازه زمانی پژوهش، و انقطاع و تداوم آن سبب می‏شود که پژوهش‏های پیمایشی به دو دسته تقسیم شوند: پیمایشی مقطعی و پیمایشی تداومی (طولی). برخی از متخصصانِ روش پژوهش، پژوهش‏های پیمایشی را به سه دسته تقسیم کرده و دسته سومی به دسته‏بندی بالا اضافه می‏نمایند:
    یک. روش مقطعی (Cross sectional): گردآوری داده‏ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص.
    دو. روش طولی (Longitudinal): در بررسی پیمایشی طولی، داده‏ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود.

   سه. روش دلفی (Delphi technique): جهت بررسی دیدگاه‏های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع خاص می‏توان از این فن یا روش استفاده کرد.

 

    دسته‌بندی پژوهش پیمایشی

روش مقطعی
گردآوری داده‌ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص
روش طولی
گردآوری داده‌ها در طول زمان و یا به عبارت دیگر، در زمان‌های مختلف
روش دلفی
گردآوری داده‌ها از طریق اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر در باره یک موضوع خاص.

 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
مراحل نگارش پایان نامه انسانی
مراحل نگارش پایان نامه های رشته های انسانی به زبانی ساده ...
معرفی کامل گوگل اسکالر
معرفی کامل گوگل اسکالر و نحوه استفاده از آن ...
10  جز مهم و اساسی مقاله های علمی و پژوهشی
10 عنصر مهم برای نگارش مقاله علمی و پژوهشی ...
استناد چیست؟ چگونه استناد کنیم؟
استناد چیست؟ کی و کجا باید استناد کنیم؟ ...
اجزای یک مقاله علمی و پژوهشی
تقریباً تمام مقالات مجلات به بخش‌های عمده زیر تقسیم می‌شوند: چکیده، مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و منابع. ...
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه ...
ده قانون ساده برای نوشتن یک کتاب علمی
ده قانون ساده برای نوشتن یک کتاب علمی  پرمخاطب (بخش اول) ...
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی ...
پژوهش پیمایشی
روش پژوهش پیماشی چیست؟ ...
روش پژوهش  تحلیل محتوا در علوم انسانی
معرفی روش پژوهش  تحلیل محتوا در علوم انسانی ...
© 2023