سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه

سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد

محدودیت‏ های پژوهش

محدودیت‏ های پژوهش باید در فصل پنج، پیش از پیشنهادهای پژوهش آورده شود. محدودیت‏های مربوط به روش پژوهش و ابزارهای پژوهش باید در فصل سوم و در بحث روش پژوهش و توجیه روش پژوهش بیاید. توجه داشته باشید که برخی دشواری‏ها یا مشکلاتی که در نهایت، پژوهشگر بر آن فائق می ‏آید دیگر محدودیت نیست؛ برای نمونه: مدیران به زحمت پرسشنامه‏ ها را تکمیل می‏کردند و یا قبول زحمت می‏کردند که با آن‏ها مصاحبه شود.

 

محدودیت ‏های پژوهش به دو دسته تقسیم می‏شوند:

o  محدودیت‏ های مختلف در روند اجرای پژوهش، یا به عبارتی، محدودیت ‏های خود پژوهش و پژوهشگر؛ و

o  دوم محدودیت‏ های کاربرد یافته‏های آن در آینده و تعمیم‏ناپذیری یافته ‏های آن به دلایلی که پژوهشگر مطرح می‏کند.

پیشنهادها

پیشنهادهای پژوهش  به دو بخش زیر تقسیم می‏شود.

. پیشنهادهای برخاسته از پژوهش

آخر فصل پنج حتماً پیشنهادهای سیاستی یا اجرائی/کاربردی مناسب بر اساس یافته‏های پژوهش خود ارائه نمایید. پیشنهادهای برخاسته از پژوهش باید بر اساس یافته‏ های پژوهش خود دانشجو باشند؛ نه به صورت کلی‏گویی، شعاری و بدون مبنای پژوهشی. پژوهش بدون پیشنهاد مانند درخت بی‏ثمر است.

طرح هرگونه پیشنهاد باید برای از میان برداشتن نقاط ضعفی باشد که در متن گزارش پژوهش مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. این بخش از گزارش کانون تصمیم‏ گیری و عمل است. بنابراین، توجه به موارد زیر در ارائه پیشنهادهای برخاسته از پژوهش ضروری است:

1.            پیشنهادها باید از دل نتایج و یافته ‏های پژوهش برخیزد و مربوط به مسئله مورد بررسی باشد تا نویسنده بهترین راه اقدام و عمل را بیابد.

2.            پیشنهادها باید در چارچوب هدف پژوهش باشد تا مخاطبان، سیاست‏گذاران و برنامه ‏ریزان به اجرای آن‏ها ترغیب شود.

3.            پیشنهادها باید با در نظر داشتن واقعیت‏ها و امکانات موجود مطرح شود؛ یعنی راه ‏حل ‏هایی برای رفع مشکل ارائه شود که از هر جهت، عملی و امکان‏ پذیر باشد. به عبارت دیگر، باید از پیشنهاد‏های آرمانی و دور از دسترس پرهیز شود.

4.            پیشنهادها بر اساس ترتیب و توالی نتایج و یافته ‏ها به صورت فهرست‏وار و موجز مطرح شوند.

5.            لحن کلام و واژه‏ ها در عبارات پیشنهادها باید مناسب باشد.

با توجه به نتایج و یافته‏ های پژوهش حاضر پیشنهادهای اجرائی و کاربردی زیر ارائه می‏گردد:

1. فلان یافته فلان را نشان می‏دهد. بنابراین، پیشنهاد می‏شود که فلان شود.

2. فلان یافته فلان را نشان می‏دهد. بنابراین، پیشنهاد می‏شود که فلان کار انجام شود. پیشنهاد می‏تواند حالت علت و معلولی باشد. چون فلان مسئله اتفاق افتاده است، بنابراین، فلان پیشنهاد می‏شود.
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
استناد چیست؟ چگونه استناد کنیم؟
استناد چیست؟ کی و کجا باید استناد کنیم؟ ...
اجزای یک مقاله علمی و پژوهشی
تقریباً تمام مقالات مجلات به بخش‌های عمده زیر تقسیم می‌شوند: چکیده، مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و منابع. ...
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه ...
ده قانون ساده برای نوشتن یک کتاب علمی
ده قانون ساده برای نوشتن یک کتاب علمی  پرمخاطب (بخش اول) ...
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی ...
پژوهش پیمایشی
روش پژوهش پیماشی چیست؟ ...
روش پژوهش  تحلیل محتوا در علوم انسانی
معرفی روش پژوهش  تحلیل محتوا در علوم انسانی ...
روش مصاحبه در نگارش پایان نامه و مقاله
روش گردآوری مصاحبه در پژوهش چیست؟ ...
آموزش نگارش هدف پژوهش
هدف پژوهش در پایان نامه چگونه نوشته می شود؟ ...
پژوهش پیمایشی و انواع آن
پژوهش پیمایشی چیست؟ انواع تحقیقات پیمایشی و هر آنچه باید در مورد تحقیق پیمایشی بدانید ...
© 2022