سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نحوه نگارش نتیجه گیری در پایان نامه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
نحوه نگارش نتیجه گیری در پایان نامه

سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد

نحوه نگارش نتیجه گیری در پایان نامه

در این فصل از پژوهش، به بحث و نتیجه‏ گیری در مورد نتایج و یافته‏ های به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش پرداخته و نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش‏های پیشین مقایسه می‏شود. در ابتدا به بحث و نتیجه‏ گیری در مورد نتایج پژوهش پرداخته می‏شود و سپس محدودیت‌های اجرائی پژوهش، پیشنهاد‌های برخاسته از پژوهش و پیشنهاد‌های کاربردی برای مدیران، سیاست‌گذاران و در نهایت، پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‏های آتی ارائه می‏شود.

بخش اصلی این فصل

در مورد نتایج و یافته‏ ها بحث شود و نتایج و یافته ‏های خود را با دیگران تطبیق دهید؛ و نتایج خود را تأیید یا رد کنید؛ و بگویید که یافته ‏های کی با شما همراستا یا متضاد است. در تأیید یا رد نظر خود و دیگران از پژوهش‏ های پیشین استفاده کنید. برای نمونه، یافته ... با یافته ‏های فلان پژوهشگر همخوانی دارد یا در تضاد است. یافته ‏های پژوهش فلان پژوهشگر، فلان نتیجه پژوهش حاضر را تأیید یا رد می‏کند. اگر عنوان پژوهشی را در این قسمت ذکر می‏کنید به صورت ایتالیک در گیومه «عنوان پژهش پیشین» درج نمایید. تمامی پیشینه‏ هایی که در فصل دوم در قسمت پیشینه پژوهش در ایران و خارج یا در قسمت بحث در فصل پنجم می‏ آورید باید اطلاعات کتابشناختی آن‏ها در منابع درج شود. پیشینه‏ هایی که در فصل دوم آوردید برای زیبایی یا پر کردن صفحات پایان نامه نیست؛ برای این است که در فصل پنجم در خصوص یافته‏ های آن‏ها و تطابق و همخوانی یا عدم تأیید یا رد نتایج و یافته‏ های خود یا آنان بحث کنید.

چند نکته مهم

زمان فعل در نتیجه ‏گیری باید گذشته ساده باشد.

بیش از دو پاراگراف بنویسید.

نتیجه‏ گیری اگر از بحث جدا باشد نیازی به منابع و پیشینه ندارد و باید نتیجه ‏گیری کار خودتان را نشان دهد.

 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
نحوه نگارش نتیجه گیری در پایان نامه
نحوه نگارش فصل نتیجه گیری در پایان نامه ...
نگارش پایان نامه به روش تحلیل محتوا
آموزش نگارش پایان نامه به روش تحلیل محتوا ...
چگونه چکیده بنویسیم
چگونه چکیده بنویسیم؟؟   ...
معرفی کامل انواع تعریف در پایان نامه
معرفی کامل انواع تعریف در پایان نامه   ...
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر.اغلب دانشجویان رشته هنر، هنگام شروع فرآیند انجام پایان نامه دچار مسائل و مش ...
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه صنایع
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع رشته مهندسی صنایع به عنوان یکی از رشته های نسبتا جدید در بین ...
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه در تهران
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه در تهران.اغلب دانشجویان به دلیل اینکه اجرای پایان نامه اولین کار پژوهشی آن هاست در ان ...
استخراج مقاله از پایان نامه
استخراج مقاله از پایان نامه   ...
5 اشتباهی که منجر به رد مقاله می شوند
5 اشتباهی که منجر به رد مقاله می شوند   ...
نحوه نگارش بخش ادبیات تحقیق پایان نامه
نحوه نگارش بخش ادبیات تحقیق پایان نامه   ...
© 2022