سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

اجزای یک مقاله علمی و پژوهشی ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
اجزای یک مقاله علمی و پژوهشی

سایت خدمات دانشجویی فروغ پاسارگاد

اجزای یک مقاله علمی و پژوهشی

تقریباً تمام مقالات مجلات به بخش‌های عمده زیر تقسیم می‌شوند: چکیده، مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و منابع. معمولاً بخش ها به این صورت تقسیم بندی می شوند. گاهی اوقات از عناوین جایگزین نیز استفاده می شود. چکیده را گاهی «خلاصه»، روشها را «مواد و روشها» و بحث را گاهی «نتیجه» می نامند. برخی مجلات همچنین شامل بخش‌های فرعی «کلمات کلیدی» پس از چکیده، و «قدردانی» پس از بحث هستند. در برخی از مجلات، بخش ها ممکن است به بخش های فرعی تقسیم شوند. با این حال، تقسیم کلی به شش بخش اصلی تقریباً جهانی است.

1.چکیده

چکیده خلاصه ای کوتاه (150-200 کلمه یا کمتر) از نکات مهم مقاله است. به طور کلی اطلاعات پس زمینه را شامل نمی شود. ممکن است در چکیده بیانیه بسیار مختصری از دلیل انجام مطالعه وجود داشته باشد. آنچه را که انجام شده است، اما بدون جزئیات توصیف می کند. همچنین نتایج را به صورت خلاصه توصیف می کند که معمولاً شامل معنی دار بودن یا نبودن آزمون های آماری است. معمولاً با بیان مختصری از اهمیت نتایج به پایان می رسد. چکیده ها شامل ارجاع و استناد نیستند. هنگام نوشتن مقاله، چکیده همیشه آخرین قسمتی است که باید نوشته شود.
هدف از چکیده این است که به خوانندگان بالقوه یک مقاله اجازه دهد تا بدون نیاز به خواندن کامل مقاله، به نکات مهم مقاله پی ببرند. چکیده مقاله باید یک واحد مستقل باشد که بدون بهره مندی از متن مقاله قابل درک باشد. این اساساً به عنوان یک "تبلیغ" برای مقاله ای عمل می کند که خوانندگان از آن برای تعیین اینکه آیا واقعاً می خواهند در کل مقاله بگردند یا نه استفاده می کنند. چکیده ها به طور کلی به صورت رایگان در دسترس هستند و اغلب در نتایج جستجوی الکترونیکی ارائه می شوند. اگر جستجوگران به مجله ای که مقاله در آن منتشر شده است دسترسی الکترونیکی نداشته باشند، چکیده تنها وسیله ای است که آنها باید تصمیم بگیرند که آیا این مقاله را بخوانند  یا نه (رفتن به کتابخانه برای جستجوی مجله کاغذی، درخواست تجدید چاپ از نویسنده، خرید یک نسخه از مقاله از یک سرویس، درخواست مقاله توسط امانت بین کتابخانه ای). بنابراین مهم است که چکیده به طور دقیق و مختصر مهمترین اطلاعات مقاله را ارائه دهد.

2.مقدمه

مقدمه اطلاعات پس زمینه لازم برای درک اینکه چرا آزمایش انجام شد را ارائه می دهد. مقدمه باید تحقیقات قبلی در مورد موضوعی را که منجر به پاسخگویی به سؤالات بی پاسخ آزمایش شده است، توصیف کند و باید به مقالات مهم قبلی که زمینه آزمایش را تشکیل می دهد، اشاره کند. مقدمه همچنین باید اهداف تحقیق را به صورت سازماندهی شده بیان کند، یعنی سؤالات خاصی که در آزمایش ها مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. باید بین سؤالات مطرح شده در مقدمه و نکاتی که در بخش نتیجه گیری مقاله بحث شده است مطابقت یک به یک وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، سؤالاتی را در مقدمه مطرح نکنید، مگر اینکه قرار است نوعی پاسخ برای سؤالی که قصد دارید در پایان مقاله در مورد آن بحث کنید، داشته باشید.
ممکن است به شما گفته شده باشد که هر مقاله باید یک فرضیه داشته باشد که به وضوح بیان شود. این اغلب درست است، اما نه همیشه. اگر آزمایش شما شامل دستکاری است که یک فرضیه خاص را آزمایش می کند، باید آن فرضیه را به وضوح بیان کنید. از سوی دیگر، اگر آزمایش شما اساساً اکتشافی، توصیفی یا اندازه‌گیری بود، احتمالاً  فرضیه  نداشته‌اید، بنابراین وانمود نکنید که این کار را انجام داده‌اید و آن را بسازید. اگر فرضیه ای را در مقدمه بیان می کنید، باید یک فرضیه کلی باشد و نه فرضیه صفر یا جایگزین برای آزمون آماری. اگر لازم است توضیح دهید که چگونه یک آزمون آماری به شما کمک می کند تا فرضیه کلی خود را ارزیابی کنید، آن را در قسمت روش ها توضیح دهید.
یک مقدمه خوب باید دارای نقل قول ها و استناد باشد. این به خواننده نشان می دهد که نویسندگان از کارهای قبلی در مورد موضوع مطلع هستند و در خلاء کار نمی کنند. نقل‌قول‌ها همچنین نقاط پژوهشی مهمی را ارائه می‌کنند تا به خواننده اجازه می‌دهد تا پژوهش های دیگری را بر موضوعی که مستقیماً در مقاله به آنها پرداخته نشده است، کشف کند. اگر مقاله  کار قبلی را حمایت یا رد کند، خوانندگان می توانند نقل قول ها را جستجو کنند و خودشان مقایسه کنند.

3. روش پژوهش

وظیفه این بخش توصیف تمام روش های آزمایشی است. توضیحات باید به اندازه کافی کامل باشد تا شخص دیگری بتواند کار شما را تکرار کند. اگر بیش از یک بخش در آزمایش وجود دارد، بهتر است روش های خود را شرح دهید و نتایج خود را به همان ترتیب در هر بخش ارائه دهید. این ممکن است به همان ترتیبی نباشد که آزمایش‌ها انجام شده‌اند - این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه ترتیبی از ارائه برای خواننده شما منطقی‌تر باشد.
1.    توضیح دهید که چرا هر روش انجام شد، به عنوان مثال، چه متغیری را اندازه‌گیری کردید و چرا؟
2.     رویه ها و نتایج آزمایشی به زمان گذشته روایت می شوند (آنچه شما انجام دادید، آنچه پیدا کردید و غیره) در حالی که نتیجه گیری از نتایج شما به زمان حال ارائه می شود.

3.     معادلات ریاضی و آزمون های آماری روش های ریاضی محسوب می شوند و باید در این قسمت به همراه کار تجربی واقعی توضیح داده شوند.

4.     در صورت امکان از صدای فعال به جای غیرفعال استفاده کنید بدین معنی که وقتی تنها نویسنده مقاله هستید، همیشه به جای جمع «ما» از «من» مفرد استفاده کنید.

5.    اگر هر یک از روش‌های شما به‌طور کامل در یک نشریه قبلی (مال شما یا شخص دیگری) توضیح داده شده است، می‌توانید به‌جای توصیف مجدد روش، به آن استناد کنید.

4. یافته یا نتایج

عملکرد این بخش، خلاصه کردن روندهای کلی در داده ها بدون اظهار نظر، سوگیری یا تفسیر است. نتایج آزمون‌های آماری اعمال شده بر روی داده‌های شما در این بخش گزارش می‌شود، اگرچه نتیجه‌گیری در مورد فرضیه‌های اصلی شما برای بخش بحث و نتیجه گیری باقی می ماند.
جداول و شکل ها باید زمانی استفاده شوند که روش کارآمدتری برای انتقال اطلاعات نسبت به توصیف شفاهی باشند. آنها باید واحدهای مستقلی باشند، همراه با شرح‌های توضیحی که به آنها اجازه می‌دهد برای کسی که متن را نخوانده است، درک شوند. اطلاعات جداول و شکل ها را در متن تکرار نکنید، اما در صورت مناسب بودن، آنها را با بیان خلاصه ای ذکر کنید.

5.بحث و نتیجه گیری

وظیفه این بخش تجزیه و تحلیل داده ها و ارتباط آنها با سایر مطالعات است. «تجزیه و تحلیل» به معنای ارزیابی معنای نتایج خود از نظر سؤال یا فرضیه اصلی و اشاره به اهمیت آنها است.
بحث باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
-    رابطه بین نتایج و فرضیه اصلی، یعنی اینکه آیا آنها از فرضیه حمایت می کنند یا باعث رد یا اصلاح آن می شوند.
-    ادغام نتایج شما با نتایج مطالعات قبلی به منظور دستیابی به توضیحاتی برای پدیده های مشاهده شده
-    توضیحات احتمالی برای نتایج و مشاهدات غیرمنتظره، که به عنوان فرضیه هایی بیان می شوند که می توانند با روش های تجربی واقع گرایانه آزمایش شوند، که باید آنها را شرح دهید.
-    روندهایی که از نظر آماری معنی دار نیستند، اگر پیشنهادی یا جالب باشند، همچنان می توانند مورد بحث قرار گیرند، اما نمی توان آنها را مبنایی برای نتیجه گیری قرار داد که گویی معنی دار هستند.
-    از افزونگی بین نتایج و بخش بحث خودداری کنید. توضیحات مفصل داده ها و نتایج را در بحث تکرار نکنید.
   بحث را با خلاصه ای از نکات اصلی که می خواهید خواننده به خاطر بسپارد پایان دهید.

 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
مراحل نگارش پایان نامه انسانی
مراحل نگارش پایان نامه های رشته های انسانی به زبانی ساده ...
معرفی کامل گوگل اسکالر
معرفی کامل گوگل اسکالر و نحوه استفاده از آن ...
10  جز مهم و اساسی مقاله های علمی و پژوهشی
10 عنصر مهم برای نگارش مقاله علمی و پژوهشی ...
استناد چیست؟ چگونه استناد کنیم؟
استناد چیست؟ کی و کجا باید استناد کنیم؟ ...
اجزای یک مقاله علمی و پژوهشی
تقریباً تمام مقالات مجلات به بخش‌های عمده زیر تقسیم می‌شوند: چکیده، مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و منابع. ...
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه
روش نگارش محدودیت ها و پیشنهاد های پایان نامه ...
ده قانون ساده برای نوشتن یک کتاب علمی
ده قانون ساده برای نوشتن یک کتاب علمی  پرمخاطب (بخش اول) ...
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی
معرفی تحلیل محتوای کیفی و کمی ...
پژوهش پیمایشی
روش پژوهش پیماشی چیست؟ ...
روش پژوهش  تحلیل محتوا در علوم انسانی
معرفی روش پژوهش  تحلیل محتوا در علوم انسانی ...
© 2023