سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آموزش انجام پایان نامه در تمامی رشته ها
آموزش انجام پایان نامه در تمامی رشته ها

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

آموزش انجام پایان نامه در تمامی رشته ها


امروزه با توجه به گسترش روزافزون دانشجو و رشته های دانشگاهی در مقطع تحصیلات تکمیلی، فرآیند انجام پایان نامه برای بسیاری از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری امری چالش برانگیز به شمار می رود. از این رو دانشجویان می توانند برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه در تمامی رشته ها با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنند. این نوشتار به بررسی فصول پایان نامه پرداخته است.


فصل اول: کلیات تحقیق

فصل اول پایان نامه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا دانشجو در این فصل می بایست به آن چه در ادامه پایان نامه به قصد دنبال کردن و تحقیق بر روی آن است، پی برد. این فصل از پایان نامه به بیان طرح کلیات تحقیق، طرح مساله و ضرورت تحقیق می پردازد. اهمیت فصل کلیات تحقیق به این خاطر است که اگر به خوبی نگارش نگردد، فردی که آن را مطالعه می کند، به دلایل بررسی موضوع پایان نامه و اهمیت آن پی نخواهد برد و تا انتهای پایان نامه، سوالات بسیاری در ذهنش بدون جواب خواهند ماند.
بر خلاف بخش مقدمه مقالات علمی که چند پاراگراف یا حدود نصف صفحه است، فصل کلیات تحقیق پایان نامه دارای حدود 20 صفحه است و به همین دلیل در این فصل امکان بررسی موضوع به طور کامل و دقیق و در عین حال مختصر و مفید فراهم است. بخش های مختلف فصل اول پایان نامه در ذیل لیست گردیده اند:
•    مقدمه: فصل کلیات تحقیق پایان نامه می بایست دارای مقدمه ای باشد که به شرح مختصری از موضوع پایان نامه بپردازد.
•    طرح مساله: مساله باید تشریح شود، یعنی چرا موضوع پایان نامه انتخاب شده است؟
•    ضرورت مسئله: در این بخش ضرورت بررسی موضوع پایان نامه از جنبه های مختلف مطرح می شود.
•    اهداف تحقیق: در این بخش سوالات تحقیق بیان و آنچه به دنبال آن هستید مطرح می گردد.
•    فرضیه ها: فرضیه می بایست منطقی و مستدل و منطبق بر پیشینه تحقیق باشد.
•    تعریف واژگان تخصصی: این بخش از فصل اول، کلمات کلیدی و آن چه در متن اصلی پایان نامه ارائه می شود را تشریح می کند.
•    روش تحقیق: روش تحقیق (کیفی یا کمی) در این بخش مختصرا درج شود.
•    قلمرو: این بخش قلمرو پژوهش به صورت زمانی و مکانی و موضوعی را معرفی می کند.

 

فصل دوم: مبنای نظری و پیشینه تحقیق

فصل دوم پایان نامه، در واقع به مرور منابع می پردازد. مانند بخش مقالات علمی که دارای بخشی به نام ادبیات تحقیق است، شما نیز باید پیشینه تحقیق خود را به صورت کامل و جامع موشکافی و مورد تحلیل قرار دهید. به همین دلیل، می بایست بر اساس موضوع پایان نامه، مقالات، کتب و پایان نامه هایی که از جنبه های گوناگون به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع اشاره کرده اند را به خوبی مطالعه و نکته های کلیدی را به صورت منسجم و منظم در بخش پیشینه تحقیق ارائه نمایید.
بخش پیشینه تحقیق به کار مطالعاتی زیادی نیاز دارد، زیرا بعضا برای ارائه نظریه لازم جهت تشریح موضوع پایان نامه و بررسی موضوع از جهات گوناگون، نیازمند ارائه متون علمی با استناددهی معتبر هستید که زمان زیادی می طلبد. انسجام مطالب در این بخش مفصل پایان نامه نباید فراموش شود. یعنی بخش پیشینه تحقیق پایان نامه، شما را به تولید فرضیه ها و سوالات تحقیق هدایت نماید. لازم به ذکر است که عموما سوالات تحقیق با فهم خلاء پژوهشی  حاصل می شود.
برای مثال شما بر اساس موضوع پایان نامه، مشکل، چالش، بحران، ناهنجاری یا توصیه ای را می خواهید در یک حوزه مطالعاتی به خصوص ارائه نمایید و این نظر، بر اساس فهم شما از  خلا در آن موضوع است که به آن خلاء پژوهشی گفته می شود که به طور معمول به طور مبسوط در مقالات و کتاب های مختلف به آن پرداخته نشده است.
توصیه می گردد که فصل دوم پایان نامه شامل موارد زیر باشد:
•    مقدمه: در این بخش مقدمه ای از موضوعی که قصد دارید به پیشینه آن اشاره کنید، مطرح نمایید.
•    مبانی: این بخش از فصل دوم پایان نامه به آن چه برای فهمیدن موضوع پایان نامه و آشنایی با کلید واژه های پیشینه تحقیق مورد نیاز است، اشاره دارد.
•    پیشینه تحقیق:‌ نظریه هایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع تحقیق ارتباط دارند و در فعالیت های تحقیقاتی دیگران منتشر شده است، می بایست در این بخش ارائه گردند.
•    جمع بندی: این بخش به جمع بندی منطقی مطالب ارائه شده در بخش ادبیات تحقیق می پردازد.
•    معرفی سازمان تحقیق: در این بخش سازمان یا گروه یا ساختار مورد مطالعه کیفی و کمی آن معرفی می گردد.
•    چهارچوب تحقیق: این بخش به متغیرهای پژوهش می پردازد.
•    مدل گذاری: در این بخش از پایان نامه ارتباط منطقی بین نظریه ارائه شده و داده هایی که قرار است جمع آوری و تجریه و تحلیل شوند، مورد بررسی قرار می گیرد.
•    خلاصه: در این بخش خلاصه کل مطالب فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در چند پاراگراف ارائه می شود.
تفاوت فصل کلیات تحقیق و مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در فصل کلیات تحقیق، کلیات پایان نامه از توضیحات مرتبط با موضوع پایان نامه تا ساختار پایان نامه بررسی می گردد، ولی در فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق، پیشینه تحقیق و خلاء پژوهشی و همچنین روش شناسی بررسی موضوع و تجزیه و تحلیل اطلاعات، برای ورود به فصل سوم (روش شناسی) مطرح می گردند.

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

فصل روش شناسی تحقیق پایان نامه، روش تحقیق (کیفی یا کمی) شیوه طرح پرسش نامه (باز یا بسته) شیوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن را مورد بررسی قرار می دهد و شامل بخش های ذیل است:
•    مقدمه: ‌این بخش، به مقدمه ای از کار تحقیقاتی که قصد انجامش را دارید، می پردازد.
•    روش تحقیق: در این بخش هدف و محیط اجرا و استراتژی و مسیر انجام تحقیق توضیح داده می شود.
•    جامعه آماری: این بخش از فصل سوم پایان نامه به جامعه اماری تحقیق از نظر جنس و سواد شرایط مکانی و ... می پردازد.
•    روش نمونه گیری جامعه اماری: در این بخش از پایان نامه تعداد نمونه و روش های نمونه گیری ذکر می گدد.
•    متغیرهای تحقیق: این بخش شاخص های تغییر پذیر را بر می شمرد.
•    ابزار اندازه گیری: در این بخش اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری مورد بررسی قرار می گیرد.
•    روش آماری: در این بخش از پایان نامه روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.
•    روایی و پایابی: این بخش قابلیت اطمینان و اعتبار نتایج بدست اماده برای بسط دادن را مورد بررسی قرار می دهد.
•    خلاصه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم پایان نامه به یافته هایی که بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده است، می پردازد. در این فصل می بایست داده بر اساس جداول و نمودارهای توصیفی، معرفی آزمون فرضیه های متناسب با یافته ها و نمودارهای ذیربط و مدل اولیه و نهایی تحقیق توصیف گردند. 

فصل پنجم: نتیجه گیری

فصل پنجم پایان نامه به بحث و نتیجه گیری پایان نامه اشاره دارد. معمولا در این فصل بر خلاف بخش نتیجه گیری مقالات علمی، خلاصه ای از سه فصل قبل ارائه می گردد و بر اساس یافته های فصل چهارم پایان نامه، نظرات موافق و مخالف یافته ها بررسی و مورد بحث قرار می گیرد تا فردی که پایان نامه را مطالعه می کند، در راستای موضوع و هدف پایان نامه، از نتیجه کار انجام شده در چهار فصل قبلی مطلع گردد.
توصیه می گردد که اگر قرار است، در این قسمت نظری ارائه گردد، بهتر است برای تایید آن، از یافته های دیگر محققان نیز استفاده و به آنها استناد شود.

 

ترتیب صفحات پایان نامه

•    جلد: گالینگور
•    صفحه عنوان فارسی: بدون شماره صفحه
•    صفحه بسم اله الرحمن الرحیم (در برخی از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسی ارایه می شود) 
•    برگه داوری
•    صفحه تقدیم
•    صفحه سپاسگزاری
•    چکیده فارسی
•    فهرست مطالب
•    فهرست جداول
•    فهرست نمودارها
•    فهرست شکل ها 
•    فهرست نقشه ها
•    پنج فصل پایان نامه
•    منابع
•    پیوست ها
•    چکیده انگلیسی
•    صفحه عنوان انگلیسی

 


مقالات مرتبط
روش تحقیق دلفی چیست؟
آموزش کامل روش تحقیق دلفی ( مصاحبه با خبرگان) ...
مقایسه رساله (Dissertation) و پایان نامه (Thesis)
مقایسه رساله (Dissertation) و پایان نامه (Thesis)و بیان شباهت ها و تفاوت هایشان ...
آموزش کامل نگارش بیان مسئله در پایان نامه
آموزش کامل نگارش بیان مسئله در پایان نامه ...
آموزش نگارش پیشینه پژوهش و مدل مفهمومی در پایان نامه
آموزش نگارش پیشینه پژوهش و مدل مفهمومی در پایان نامه ...
نحوه نگارش پرسش ها در پایان نامه ارشد و دکتری
نحوه نگارش پرسش ها در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ...
آموزش کامل نحوه تنظیم پرسشنامه
پرسشنمه چیست؟ نحوه تنظیم آن به چه صورت است؟؟ ...
تحقیق توصیفی چیست؟
هر آنچه باید در مورد پژوهش توصیفی بدانید. ...
© 2023