سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

معرفی و آموزش انواع روش پژوهش
معرفی و آموزش انواع روش پژوهش

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

معرفی و آموزش انواع روش تحقیق

در این سلسله مطالب قصد داریم تا به معرفی انواع روش پژوهش بپردازیم. روش پژوهش یا روش تحقیق یکی از کلیدی ترین بخش های یک پژوهش است که در نگارش پایان نامه نیز به خود یک فصل کامل را اختصاص داده است. باید گفت تمام ارکان یک پژوهش اعم از پایان نامه و مقاله بر پایه روش پژوش خود استوار است. به همین جهت تصمیم گرفته ایم تا به معرفی انواع آن بپردازیم.

در سمت راست می توانید به فهرست این مطالب دسترسی داشته باشید.


مقالات مرتبط
مطالعه موردی یا case study
مطالعه موردی یا case study ...
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی و پایایی پرسشنامه چیست؟؟ ...
پژوهش همبستگی
آموزش روش پژوهش همبستگی ...
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
تفاوت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی   ...
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
© 2024