سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

JCR چیست؟
JCR چیست؟

Journal Citation Reports - JCR

هر سال میلیون ها  اثر علمی منتشر می شود که حاوی ده ها میلیون سایتیشن (ارجاع یا استناد) است. هر سایتیشن یک ارتباط معنادار است که توسط جامعه تحقیقاتی در فرآیند توصیف هر تحقیق ایجاد شده است.

در واقع JCR اطلاعات مجلات را به گونه ای تهیه می کند که ارزش و سهم هر مجله را در طیف وسیعی از داده های شفاف و قابل تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد به عبارت دیگر JCR تنها خلاصه ای از عملکرد مجلات را پوشش می دهد و هیچگونه انتشار اثر علمی ندارد.

این ابزار تجزیه و تحلیلِ سایتیشنِ مجلات و کتاب ها در Web of Science Core Collection، مهمترین دیتابیس اطلاعاتی در این زمینه محسوب می شود.

ایمپکت فاکتور (IF) یا ضریب تاثیر اعلام شده توسط JCR همان ایمپکتی است که در تمام مجامع علمی دارای اعتبار است و دیگر ایمپکت های اعلام شده توسط دیگر سازمان های علمی فاقد اهمیت است.


اخبار مرتبط
رفع مشکل همانند جویی در پایان نامه
رفع مشکل همانند جویی در پایان نامه رفع مشکل همانند جویی در پایان نامه    ...
نحوه نگارش مقاله مروری سیستماتیک علوم پزشکی
نحوه نگارش مقاله مروری سیستماتیک علوم پزشکی نحوه نگارش مقاله مروری سیستماتیک علوم پزشکی.    مقاله مرو ...
نقض حق طبع و نشر توسط ResearchGate
نقض حق طبع و نشر توسط ResearchGate نقض حق طبع و نشر توسط ResearchGate   ...
آموزش انجام پایان نامه به روش دلفی
آموزش انجام پایان نامه به روش دلفیآموزش انجام پایان نامه به روش دلفی. اساس و پایه روش دلفی بر این ا ...
رنکینگ مجلات
رنکینگ مجلات رتبه بندی مجلات ...
© 2023