سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

ترتیب نام نویسندگان در مقاله
ترتیب نام نویسندگان در مقاله

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

ترتیب نام نویسندگان در مقاله

پیش از ارسال مقالات به مجلات علمی، ترتیب نام نویسندگان می بایست با دقت مشخص گردد. پیش از تصمیم گیری برای قرار دادن نام نویسندگان، بسیار مهم است که درک خوبی از مفهوم نویسنده اول و نویسنده مسئول داشته باشیم. این نوشتار به بررسی ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان در مقالات علمی می پردازد. برای مشاوره در زمینه نگارش، پذیرش و چاپ مقالات علمی خود می توانید با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.

نویسنده اول کیست؟

نویسنده اول معمولا فردی است که بیشترین سهم فکری را در انجام پژوهش، طراحی تحقیق، گردآوری و تحلیل داده ها و نگارش مقاله داشته است. اهمیت عنوان نویسنده اول آنجا نمایان می شود که هنگام استناد به یک مقاله، آن مقاله با این عنوان معرفی می گردد. برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد: «رضایی و همکاران در مقاله خود دریافتند که ...». ذکر این نکته لازم و ضروری است که دانشجویان برای اخذ مجوز دفاع از رساله دکتری، می بایست به عنوان نویسنده اول، مقاله ای را در یک مجله معتبر به چاپ برسانند.
در سرتاسر دنیا، نیاز است تا بیشتر دانشجویان مقطع دکتری، حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده اول منتشر نموده باشند تا بتوانند مدرک دکتری خود را اخذ نمایند. برای مقطع پسادکتری و پژوهشگران ارشد، فردی که در جایگاه نویسنده اول قرار می گیرد، فاند پژوهشی دریافت کند و شهرت علمی بیشتری به دست می آورد. بنابراین، طبیعتا جایگاه نویسنده اول در دنیای چاپ مقالات علمی، جایگاهی است که همه افراد به دنبال آن هستند.
معمولا پس از نویسنده اول، پژوهشگران به ترتیب سهم خود در پژوهش در لیست نویسندگان قرار می گیرند. با این حال، گاهی اوقات این امکان وجود دارد که نویسندگان دارای سهمی یکسان در تحقیق بوده اند. در این حالت، ترتیب نام نویسندگان پس از نویسنده اول، دیگر اهمیتی ندارد و نویسنده مسئول می تواند این مسئله را به سمع سردبیر مجله برساند. برای اجتناب از هرگونه اختلاف نظر پیرامون جایگاه های موجود در لیست نویسندگان توصیه می گردد که پیش از شروع پژوهش این اسامی این لیست و ترتیب آن مشخص گردد.

نویسنده مسئول کیست؟

هنگام ارسال مقاله به مجلات علمی، شما می بایست یک نویسنده را به عنوان نویسنده مسئول انتخاب نمایید. نویسنده مسئول فردی است که تمامی اعلان های مجله از جمله وضعیت مقاله، نظرات داوران همتا و تصمیم نهایی را دریافت می نماید. اگرچه معمولا مجلات، نقش نویسنده مسئول را به عنوان نقشی مدیریتی می شناسند، در برخی از فرهنگ ها این نقش با ارشدیت همراه است. اغلب اوقات، نویسنده مسئول، رهبر گروه یا پژوهشگر ارشدی است که به نمایندگی از تیم پژوهشی با مجله مکاتبه می نماید. گاهی اوقات نیز پژوهشگر ارشد بالاترین سهم در تحقیق را دارا است که این امر باعث می گردد تا این فرد همزمان دو جایگاه نویسنده اول و نویسنده مسئول را بدست آورد.  
 

 

 


اخبار مرتبط
Affiliation چیست و چه تفاوتی با موسسه دارد؟
تفاوت وابستگی سازمانی با موسسه چیست؟ تفاوت بین "موسسه" و "وابستگی سازمانی" در فرم ارسال مجله چیست؟ ...
معرفی گوگل اسکالر
معرفی گوگل اسکالر Google Scholar یک موتور جستجوی علمی تحت وب است که به راحتی قابل دسترسی است ...
انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه
انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه معرفی انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه ...
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله ...
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه   ...
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل لیزرل برنامه ای کاربردی است که به منظور اجرا ...
© 2023