سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

انتخاب مجله مناسب ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
انتخاب مجله مناسب

برای پیدا کردن پایگاه های اطلاعاتی مناسب با موضوعتان میتوانید به پایگاه های ای که در اینجا معرفی میکنیم مراجعه کنید.

با وارد کردن عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه ها، در سایت های زیر ژورنال های معتبر و تخصصی مرتبط و نزدیک با موضوع خود را پیدا کنید :

elsevier :
http://journalfinder.elsevier.com/#results

springer :
 https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276

edanzediting :
https://www.edanzediting.com/journal-selectorارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
نحوه نگارش بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال
نحوه نگارش بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال نگارش پروپوزال و پایان نامه فرآیند پژوهشی سیستماتیک برای افزایش ...
آموزش پذیرش و چاپ مقاله ISI.
آموزش پذیرش و چاپ مقاله ISI. موسسه اطلاعات علمی یا ISI (Institute for Scientific Information) موسسه‌ ای با تمرکز ...
انتخاب مجله مناسب
برای پیدا کردن پایگاه های اطلاعاتی مناسب با موضوعتان میتوانید به پایگاه های ای که در اینجا معرفی میکنیم مراجع ...
© 2023