سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

اضطراب تحصیلی ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
اضطراب تحصیلی

سایت موسسه پژوهشی فروغ پاسارگاد:

افراد و دانشجویان در طول زندگی خود  انواع گوناگون و طیف وسیعی از اضطراب ها را تجربه می کنند و گاه این اضطراب ها از آنچنان شدتی برخوردارند که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازند. یکی از انواع این اضطراب ها اضطراب تحصیلی است .اصطلاح کلی اضطراب تحصیلی به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی  خاص اشاره دارد، که فرد را در برابر تواناییهایش دچار تردید می کند و نتیجه آن ناتوانی مقابله با موقعیتهای دشوار مانند امتحان است. موقعیتهایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار داده و نیازمند حل مشکل هستند. بنابراین می توان گفت، فرد مضطرب مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب مانع از آن می شود که او معلومات خود را نشان دهد. به این ترتیب، اضطراب تحصیلی نوعی اشتغال ذهنی به خود است که به نگرانی یا تحقیر خود و ارزیابی شناختی منفی از خود، عدم تمرکزحواس و واکنش های فیزیولوژیکی نامطلوب مثل تپش قلب، پریدگی رنگ، خشکی دهان، عرق کردن کف دست، لرزش دست و صدا و ... منجر می شود.این اضطراب اگه در حد نرمال باشد مشکلی برای فرد نخواهد داشت و حتی باعث پیشرفت تحصیلی او نیز خواهد شد. دانشجویان عزیزی که اضطراب بالایی در مراحل تحصیلی دانشگاهی خود دارند نیز نگران نباشند. موسسه پژوهشی فروغ پاسارگاد با مشاورین خبره و حرفه ای در زمینه های مشاوره انجام پایان نامه و مشاوره انجام مقاله و معرفی ژورنالهای معتبر و ایمپکت دار خارجی و داخلی و مشاوره در زمینه پذیرش مقالات و چاپ کتابهای تخصصی و غیر تخصصی و کلیه خدمات دانشجویی همواره پشتیبان شما و حامی شما خواهد بود تا با موفقیت کلیه مراحل تحصیلی خود را پشت سر بگذارید و با نمره کامل نیز از پایان نامه خود دفاع نمایید.

 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
7 راه های کسب درآمد اینترنتی
7 راه کسب درآمد اینترنتی ...
معرفی انتشارات الزویر
معرفی انتشارات الزویر. انتشارات Elsevier یک انتشارات هلندی است که در راستای ارائه اطلاعات علمی، پزشکی و فنی فعالیت می ...
محققان ایرانی با آپارتاید علمی مواجه هستند
محققان ایرانی با آپارتاید علمی مواجه هستند ...
عدم الزام نویسنده‌‌مسئول‌ بودن اساتید راهنما
عدم الزام نویسنده‌‌مسئول‌ بودن اساتید راهنما ...
شهرت محقق
موسسه فروغ پاسارگاد درباره ی شهرت نویسنده میگوید. ...
اضطراب تحصیلی چیست؟
از اضطراب تحصیلی چه میدانید؟ ...
کتاب بخوانید!
کتاب خواندن فعالیت مغز و ذهن شما را افزایش داده و موجب افزایش هوش میشود. ...
© 2023