سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نحوه نگارش بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
نحوه نگارش بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

نحوه نگارش بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال

نگارش پروپوزال و پایان نامه فرآیند پژوهشی سیستماتیک برای افزایش یا اصلاح دانش کنونی است که توسط اکتشاف حقایق جدید محقق می گردد. اولین و مهمترین گام برای نگارش پایان نامه، شناسایی و تعیین مسئله پژوهش می باشد. یعنی پژوهشگر بنا دارد تا چه مسئله ای را حل نماید و به چه سوالی پاسخ دهد. مسئله تحقیق را می توان با عناوینی مانند حیطه نگرانی، خلاء در دانش موجود یا انحراف در استانداردی که به درک و تحقیق و بررسی نیاز دارد، تعریف نمود. اگرچه بسیاری از مسائل پژوهشی دارای چندین راه حل (ابزار برای رفع خلاء یا تصحیح انحراف) می باشند، مشکل از آن جا ناشی می شود که این ابزارها یا بدیهی نیستند و یا در حال حاضر در دسترس نمی باشند. از این رو برای رسیدن به این راه حل ها و ابزارها می بایست به پژوهش پرداخت.
بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه یک ادعا است که مسئله پژوهش را ترسیم می نماید. در واقع بیان مسئله به طور اختصار سوال تحقیق را شرح می دهد.

اهداف بیان مسئله

هدف نهایی بیان مسئله، تبدیل یک مسئله تعمیم یافته و کلی (چیزی که شما را اذیت می کند؛ یک فقدان درک شده) به مسئله ای تعریف شده می باشد که از طریق پژوهش متمرکز و اتخاذ تصمیم محتاطانه حل می گردد.
نگارش بیان مسئله می بایست به شناسایی واضح هدف پروژه پژوهشی که توسط شما طرح گردیده است، بپردازد. اغلب اوقات، بیان مسئله به عنوان اساس و جوهره بخش مقدمه پروپوزال و فصل اول پایان نامه عمل می کند و توجه اشخاصی که پروپوزال و پایان نامه شما را مطالعه می کنند، را به مسئله پژوهش جلب می نماید.
بیان مسئله می بایست مختصر و در عین حال دارای جزئیات باشد. اختصاص یک صفحه در پایان نامه برای بیان مسئله بسیار مناسب می باشد.

ویژگی های کلیدی بیان مسئله

مسئله پژوهش می بایست دارای ویژگی های ذیل باشد:
•    به خلاء در دانش اشاره نماید.
•    به اندازه کافی برای مشارکت در پژوهش اهمیت داشته باشد.
•    از طریق جمع آوری داده ها خود را در تحقیق ارائه دهد.
•    با علاقه، مهارت ها، زمان و منابع تناسب دارد.
•    رویکرد حل مسئله می بایست اخلاقی باشد.

ساختار بیان مسئله

یک بیان مسئله اقناع کننده معمولا دارای سه بخش می باشد:
•    بخش ایده آل: هدف مطلوب یا شرایط ایده آل را توصیف می کند.
•    بخش واقعی: شرایطی را توصیف می کند که مانع تحقق هدف، وضعیت یا ارزش موجود در بخش ایده آل می گردد.
•    بخش پیامدها: روشی را که شما برای بهبود شرایط کنونی و حرکت به سمت بخش ایده آل پیشنهاد کرده اید را شناسایی می کند.
مثال:

مسئله 1:

وزارت جوانان بودجه توسعه سرمایه گذاری را به جوانان و بانوان اختصاص داده است. این بودجه در راستای ایجاد مشاغل کارآفرینی برای خلق و توسعه شغل تامین گشته است (آمار و منابع مرتبط).

مسئله 2:

یکی از موارد اصلی که وزارت بر آن تمرکز نموده است، ثبات می باشد. متاسفانه، ثبات در اختصاص بودجه به نسل بعدی دریافت کنندگان مستلزم دانش پیشین پیرامون اختصاص بودجه و شیوه های ثابت شده می باشد. روش هزینه کرد مداوم کنونی اجازه نمی دهد تا تحلیل کافی پیرامون هزینه کرد پیشین قبل از هزینه کنونی انجام شود.

مسئله 3:

ادامه دادن روش هزینه کرد کنونی مانع از ثبات می گردد و باعث سیاست زدگی فاحش تصمیم ها می گردد که این امر مانع دستیابی به اهداف بودجه می گردد. توسعه یک سیستم هزینه کرد مطلوب، می تواند به اعمال تمرکز ثبات وزارت کمک می کند و به طور همزمان وزارت را در نظارت و ارزیابی بهتر بودجه یاری می رساند.
این پژوهش به دنبال گزینه هایی برای یک سیستم نوین هزینه کرد بودجه با تمرکز بر ثبات می باشد. برای تحقق این امر، پژوهشگر تحلیلی تجاری انجام می دهد و از آن برای پیشنهاد مداخلات مناسب سیاسی استفاده می کند.

نمونه بیان مسئله

روندی تثبیت شده در تامین سرمایه اولیه کسب و کارهای کوچک، تثبیت بودجه است. برخی از این بودجه ها، شامل بودجه صندوق جوانان و بودجه صندوق بانوان می باشد. این بودجه ها نرخ شروع کسب و کارها در کشور را بهبود می بخشد. با این حال پس از مرحله شروع، سرمایه گذاری، مسائل توسعه را آغاز می نماید. ابتدا در مدیریت مشکلاتی رخ می دهند که به مشکلات بازاریابی و نهایتا رکود و خروج زودهنگام منجر می گردد.
یافته های پژوهش صورت گرفته توسط موسسه مطالعاتی توسعه نشان داد که تنها 38 درصد کسب و کارها توسعه می یابند، در حالی که به 58 درصد آنها نیروی کاری اضافه نمی گردد. بنا بر یافته های این پژوهش، احتمالا بیشتر شرکت ها در سه سال اول آغاز به کار خود از بازار خارج می گردند. چهار سال پس از آغاز به کار شرکت ها، 57 درصد کسب و کارهای کوچک در رکود می باشند و تنها 33 درصد آنها سطوحی از رشد را نشان می دهند.
در این پژوهش فاکتورهای تاثیرگذار بر پایداری کسب و کارهای کوچک مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده های اولیه و ثانویه و اطلاعات مرتبط با تعیین فاکتورهای موفقیت آمیز رشد کسب و کارهای کوچک در کشور، از روش های تحقیق کمّی و کیفی استفاده گردید.
 

 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
نحوه نگارش بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال
نحوه نگارش بیان مسئله در پایان نامه و پروپوزال نگارش پروپوزال و پایان نامه فرآیند پژوهشی سیستماتیک برای افزایش ...
آموزش پذیرش و چاپ مقاله ISI.
آموزش پذیرش و چاپ مقاله ISI. موسسه اطلاعات علمی یا ISI (Institute for Scientific Information) موسسه‌ ای با تمرکز ...
© 2022