سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل

لیزرل برنامه ای کاربردی است که به منظور اجرای مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و دیگر مدلسازی های ساختاری خطی مرتبط (مانند مدلسازی معادلات ساختاری چندسطحی، مدلسازی خطی و غیرخطی چندسطحی و ...) مورد استفاده پژوهشگران قرار می گیرد. برای مشاوره در زمینه انجام تحلیل های آماری با نرم افزار لیزرل می توانید با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
نرم افزار لیزرل به آسانی می تواند داده های گوناگونی مانند فایل های خروجی نرم افزارهای SPSS، SAS، MS Excel و ... را وارد نموده و آنها را پردازش نماید. این نرم افزار به منظور تولید نمودار مسیر، از یک فایل گرافیکی با افزونه پیش فرضی که PTH نامیده می شود، بهره می گیرد. نرم افزار لیزرل می تواند مجموعه وسیعی از مشکلات و مدل ها را مورد پردازش قرار دهد. این نرم افزار دارای قابلیت های ذیل می باشد:
•    پردازش مدل هایی با خطای اندازه گیری
•    کمک به پژوهشگر در مدلهای غیر بازگشتی
•    حل مشکلات تحلیلی چند سطحی (مانند MANOVA)
•    کار بر روی مقایسه میان چند گروه (مانند توسعه مدل های جداگانه برای مردان و زنان و ...)
•    آزمون محدودیت ها
لازم به ذکر اس که این نرم افزار در تجزیه تاثیرات قطعی که در ابتدا توسط پژوهشگر به صورت دستی انجام شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
یک ویژگی که در مدل های تولید شده توسط لیزرل مشترک می باشد این است که مدل ها به میانگین بی اعتنا هستند و همه متغیرها را در مرکز میانگین گروهشان لحاظ می کنند. این ویژگی باعث صفر شدن میانگین مدل ها می گردد. این امر به کاهش پیچیدگی های موجود در تحلیل های آماری کمک می کند.
اگر مدل چندگروهی توسط لیزرل تحیل گردد، آنگاه خروجی آن دقیقا مشابه با خروجی رگرسیون متغیرها در SPSS می باشد. 
لیزرل در دستیابی به میانگین های نسبتا موثر و انعطاف پذیر برای آزمون تفاوت های گروه های گوناگون به پژوهشگر کمک می کند. این نرم افزار اطلاعاتی را ارائه می دهد که شاخص های تعدیل نامیده می شوند که به پژوهشگر در شناسایی محدودیت های برابری کمک می کند.
لیزرل به کاربران کمک می کند تا تاثیرات تعاملی که می بایست در مدل شامل شوند و همچنین تاثیرات تعاملی که نباید در مدل شامل گردند را شناسایی نمایند. برای مشاوره در زمینه انجام تحلیل های آماری با نرم افزار لیزرل می توانید با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
 

 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
Affiliation چیست و چه تفاوتی با موسسه دارد؟
تفاوت بین "موسسه" و "وابستگی سازمانی" در فرم ارسال مجله چیست؟ ...
معرفی گوگل اسکالر
Google Scholar یک موتور جستجوی علمی تحت وب است که به راحتی قابل دسترسی است ...
انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه
معرفی انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه ...
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله ...
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه     نرم افزار ای ...
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل لیزرل برنامه ای کاربردی است که به منظور اجرای مدلسازی معادلات ساختاری ...
© 2022