سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS)

نرم افزار ایموس (AMOS) یک نرم افزار آماری است که به عنوان یک ماژول به نرم افزار SPSS اضافه می شود و به طور ویژه برای مدلسازی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی به کار می رود. این نرم افزار به عنوان نرم افزار تحلیل کوواریانس یا مدلسازی علّی شناخته می شود. نرم افزار ایموس نرم افزاری بصری برای مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. در ایموس می توان مدل ها را توسط ابزار ترسیم به طور گرافیکی رسم نمود. نرم افزار ایموس محاسبات معادلات ساختاری را انجام داده و نتایج را به سرعت نشان می دهد. برای مشاوره در زمینه انجام تحلیل های آماری پایان نامه و مقاله خود می توانید با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
نرم افزار ایموس در محاسبه ضرایب معادلات ساختاری، از روش های ذیل بهره می گیرد:
•    حداکثر احتمال
•    حداقل مربعات بدون وزن
•    حداقل مربعات تعمیم یافته
•    حداقل مربعات جزئی

ساختار معادلات در ایموس

ابتدا می بایست نرم افزار ایموس را اجرا نمود. با کلیک بر روی منوی استارت ویندوز و انتخاب «Amos graphic» این برنامه اجرا می شود. هنگام آغاز اجرای نرم افزار ایموس، پنجره ای باز می گردد که می توان در آن به طور دستی مدل های معادلات ساختاری را ترسیم کرد.
داده های ضمیمه: با انتخاب یک فایل در این نرم افزار می توان داده ها را برای تحلیل معادلات ساختاری ضمیمه نمود. با کلیک بر روی آیکون «select data» می توان داده ها را انتخاب نمود.
متغیر مشاهده پذیر: آیکون مستطیلی برای ترسیم متغیرهای مشاهده پذیر به کار می رود.
متغیر پنهان: آیکون دایره ای که برای ترسیم متغیر پنهان به کار می رود.
رابطه علّی: یک فلش یک طرفه است که برایترسیم رابطه علّی میان متغیرهای مشاهده پذیر و متغیرهای پنهان به کار می رود.
کوواریانس: یک فلش دو طرفه است که برای ترسیم کوواریانس میان متغیرها به کار می رود.
عبارت خطا: آیکون عبارت خطا درکنار آیکون متغیر پنهان قرار دارد و برای ترسیم متغیر پنهان به کار می رود.
نامگذاری متغیرها: هنگام کلیک راست نمودن بر روی یک متغیر اولین گزینه «object properties» نام دارد که برای نامگذاری متغیر به کار می رود.
در این نرم افزار، آیکون های دیگری هم وجود دارد که به منظور ترسیم گرافیکی معادلات ساختاری کاربرد دارند. آیکون هایی مانند آیکون پاک کن، آیکون انتقال، آیکون محاسبه، مشاهده متن، مشخصات تحلیل و ... برای ترسیم معادلات ساختاری مورد استفاده قرار می گیرند.

خروجی متنی در ایموس

پس از اجرای تحلیل، نتایج را می توان در پنجره گرافیکی مشاهده کرد. همچنین این نرم افزار قادر است یک خروجی متنی را در اختیار کاربر قرار دهد. پنجره گرافیکی تنها رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد و وزن عبارت خطا را نشان می دهد. برای مشاهده همه نتایج می بایست به خروجی متنی رجوع کرد.

نرم افزار ایموس خروجی های مهم ذیل را تولید می کند:

خلاصه متغیر: در ایموس و خلاصه متغیر خروجی متنی می توان مشاهده نمود که چه تعداد و کدام متغیرها برای تحلیل معادلات ساختاری به کار رفته اند. همچنین می توانید تعداد متغیرهای مشاهده پذیر و پنهان در مدل را مشاهده نمایید.
دسترسی به نرمالیتی: در مدل معادلات ساختاری، داده ها می بایست به طور نرمال توزیع گردند. نرم افزار ایموس در خروجی متنی خود، با تعیین چولگی، کشیدگی و آزمون ماهالانوبیس نرمالیتی داده ها را نشان می دهد.
تخمین: در خروجی متنی ایموس، گزینه تخمین، نتایج وزن رگرسیون، بارگذاری استاندارد برای عامل، باقیمانده، همبستگی، کوواریانس، علت مستقیم، علت غیر مستقیم، علت کلی و ... را نشان می دهد.
شاخص اصلاح: در خروجی متنی ایموس، شاخص اصلاح پایایی مسیر رسم شده در مدل معادلات ساختاری را نشان می دهد. اگر مقدار شاخص اصلاح بزرگ باشد، می توان مسرهای بیشتری به مدل معادلات ساختاری اضافه کرد.
برازش مدل: در خروجی متنی ایموس، گزینه برازش مدل، نتایج اجرای صحیح آماری برازش مدل را نشان می دهد. این گزینه اجرای صحیح شاخص های برازش مانند GFI، RMR، TLI، BIC، RMSER و ... را نشان می دهد.
پیام خطا: در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند ترسیم مدل (برای مثال اگر فراموش کنید که عبارت خطا را رسم کنید یا کوواریانس را میان دو متغیر رسم نمایید یا در صورت وجود داده گم شده)، نرم افزار ایموس نتایج را محاسبه نمی کند یا یک پیام خطا را به نمایش می گذارد.
 

 

 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
Affiliation چیست و چه تفاوتی با موسسه دارد؟
تفاوت بین "موسسه" و "وابستگی سازمانی" در فرم ارسال مجله چیست؟ ...
معرفی گوگل اسکالر
Google Scholar یک موتور جستجوی علمی تحت وب است که به راحتی قابل دسترسی است ...
انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه
معرفی انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه ...
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله ...
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه     نرم افزار ای ...
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل
آشنایی اجمالی با نرم افزار لیزرل لیزرل برنامه ای کاربردی است که به منظور اجرای مدلسازی معادلات ساختاری ...
© 2022