سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آنچه شما برای استناد به پایان نامه دیگران نیاز دارید ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
آنچه شما برای استناد به پایان نامه دیگران نیاز دارید

چاپ، پذیرش مقاله و چاپ کتاب، مشاوره انجام پایان نامه

آنچه شما برای استناد به پایان نامه دیگران نیاز دارید

برای شروع کار ، بیایید نگاهی بیندازیم به انواع مختلف ادبیات که طبقه بندی شده اند:

    پایان نامه کارشناسی
    پایاننامهی کارشناسی ارشد
    پایان نامه دکترا

شما باید بدانید که کدام نوع را ذکر می کنید. همچنین باید بدانید که پایان نامه منتشر شده یا منتشر نشده است.

هنگامی که تصمیم به استناد به پایان نامه یا پایان نامه دارید ، باید به دنبال اطلاعات زیر باشید تا در استناد خود استفاده کنید:

    نام خانوادگی نویسنده ، و نام او
    سال انتشار
    عنوان پایان نامه یا رساله
    اگر منتشرشده باشد
    شماره انتشار یا سند (در صورت وجود ؛ برای کارهای منتشر شده)
    نوع درجه (کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا)
    پایان نامه یا رساله
    نام مدرک اعطای موسسه
    DOI (https://doi.org/xxxxx) یا URL (در صورت وجود)

از آنجا که پایان نامه ها و رساله ها مستقیماً با مدارج تحصیلی مرتبط هستند ، ذکر نام موسسه مرتبط ضروری است. به عنوان مثال ، کالج ، دانشگاه یا مدرسه ای که مدرک مرتبط را اعطا می کند.

برای داشتن ایده در مورد استناد مناسب ، به نمونه های زیر نگاهی بیندازید. سه سناریو وجود دارد:

    رساله یا رساله منتشر نشده
    رساله یا پایان نامه منتشر شده از یک پایگاه داده
    پایان نامه یا رساله به صورت آنلاین منتشر شده اما از پایگاه داده منتشر نشده است


استناد به رساله یا رساله چاپ نشده
از آنجا که پایان نامه های منتشر نشده معمولاً فقط به صورت چاپی می توانند از کتابخانه دانشگاه تهیه شوند ، ساختار استنادی صحیح شامل نام دانشگاه است که ناشر آن محسوب می شود.

استناد به رساله یا رساله منتشر شده از یک پایگاه داده
اگر پایان نامه ای منتشر شده است و در پایگاه داده یافت می شود، ساختار زیر را دنبال کنید. این شبیه قالب قالب یک رساله / پایان نامه منتشر نشده است ، اما با چند تفاوت:

     این موسسه پس از عنوان در پرانتز ارائه می شود
     نام بایگانی یا پایگاه داده گنجانده شودارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
آنچه شما برای استناد به پایان نامه دیگران نیاز دارید
چگونه به یک پایان نامه استناد بدهیم؟؟ ...
نکاتی پیرامون آمادگی برای مصاحبه دکتری
نکاتی پیرامون آمادگی برای مصاحبه دکتری   ...
© 2023