سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

شیوه استناد دهی در پایان نامه به روش APA
شیوه استناد دهی در پایان نامه به روش APA

شیوه استناد دهی در پایان نامه به روش APA

سبک استنادی انجمن روان شناسی آمریکا (APA) بیشتر در رشته های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. دستورالعمل های این سبک جهت افزایش درک مطالب رشته های علوم اجتماعی و کاهش سوگیری در زبان ایجاد گردیده است. با این حال بسیاری از مجلات علوم پزشکی نیز به طور گسترده ای از این سبک استفاده می کنند. 
هنگام استفاده از قالب APA در استناد درون متنی از روش نویسنده-تاریخ استفاده کنید. در این روش نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع علمی را در متن درج نمایید. برای مثال (کاتوزیان، 1368). پس از اتمام استنادات درون متنی، اطلاعات کامل کتابشناختی منابع می بایست در انتهای متون علمی ظاهر گردند. 
اگر بنا دارید تا به پژوهش دیگری استناد نمایید ولی نمی خواهید نظرات دیگر پژوهشگران را مستقیما نقل قول نمایید یا تمایل دارید که به کل کتاب، مقاله یا دیگر منبع علمی استناد نمایید، تنها می بایست نام نویسنده و سال انتشار منبع علمی را در متن بیاورید و از درج شماره صفحه هنگام استناد درون متنی خودداری نمایید. از طرف دیگر، اگر می خواهید که عبارتی را مستقیما از پژوهشی دیگر نقل قول نمایید، می بایست شماره صفحه را پس از سال انتشار آن منبع قید نمایید. 
هنگام درج نقل قول طولانی – بیشتر از 40 کلمه - در متن، آن را در پاراگرافی جداگانه و با فرورفتگی 3 سانتی متر به سمت داخل از سمت راست قرار دهید.  
هنگام نقل قول مستقیم می توان به جای شماره صفحه از دیگر عناصر مانند شماره پاراگراف، فصل، بخش، جدول و ... استفاده کرد. هنگام استناد به نسخ خطی می توانید حتی شماره خط را نیز درج نمایید.
اگر عبارتی از پژوهشی دیگر را بازنویسی نموده اید، تنها مجاز هستید که در استناد درون متنی نام نویسنده و سال انتشار اثر علمی را ذکر نمایید و نیازی نیست شماره صفحه را قید کنید. با این حال دستورالعمل APA نویسندگان را ترغیب می کند تا شماره صفحاتی که عبارت آن صفحات بازنویسی و خلاصه گردیده، درج شود تا فردی که متن علمی شما را مطالعه می کند، بتواند به اطلاعات به طور مبسوط در جای دیگری دسترسی داشته باشد.
اطلاعات کتاب شناختی منابع می بایست در فهرست انتهای متون علمی ارائه گردد و به هیچ وجه نباید در زیرنویس درج شود.

دستورالعمل های استناد درون متنی

•    هنگام استناد درون متنی، داخل پرانتز ابتدا نام خانوادگی نویسنده، سپس ویرگول، پس از آن سال انتشار، سپس ویرگول، بعد از آن حرف ص، سپس نقطه و در انتها شماره صفحه درج می گردند. مانند (رضایی، 1367، ص. 25).
•    هنگام استناد به منابع اینترنتی شماره صفحه درج نمی گردد. مانند (سازمان انرژی اتمی ایران، 1394). اگر تاریخ انتشار سند در اینترنت موجود نباشد، به جای سال انتشار از کلمه بی تا استفاده می گردد. مانند (سازمان انرژی اتمی ایران، بی تا).
•    در صورتی که تعداد نویسندگان بیشتر از سه نفر باشد، نام خانوادگی نویسنده اول به همراه عبارت «و دیگران» درج می گردد. مانند (رضایی و دیگران، 1367، ص. 25).
•    هنگام استناد به بیش از یک منبع، میان منابع – سال انتشار منبع اول و نام خانوادگی نویسنده منبع دوم از نقطه ویرگول استفاده می شود. مانند (رضایی، 1367، ص. 25؛ حسینی، 1365، ص. 78)
•    در صورت استناد به کتاب ترجمه شده، از درج نام مترجم اجتناب گردیده و نام خانوادگی نویسنده به همراه سال انتشار کتاب در داخل کشور قید می گردد. مانند (جونز، 1389، ص. 267)
•    هنگامی که به یک سند بیش از یک بار استناد می گردد، از درج عبارت «همان» خودداری شده و هر بار نام خانوادگی نویسنده به همراه سال انتشار ذکر شود. 
•    هنگام استناد به مکالمات شخصی، تلفنی و ارتباطات از طریق ایمیل، به دلیل عدم دسترسی عموم به این نوع منابع، تنها به استناد درون متنی اکتفا نمایید. مانند علیرضا حشمتی (ارتباط شخصی، دی 27، 1392).
•    توصیه می گردد حتی الامکان از منابع ثانویه و عبارت «به نقل از» استفاده نگردد. در صورت اجبار می توانید به شکل ذیل به منابع ثانوی استناد نمایید. (شایگان، 1385 به نقل از رابرتسون، 1990)
•    هنگامی که چند اثر از یک نویسنده در یک سال منتشر شده باشد، پس از سال از حروف a، b و ... استفاده نمایید. (رضایی، a1390) و (رضایی، b1390)

 

 

ساختار کلی سبک استنادی APA

 

 

ساختار سبک APA در فهرست منابع

 

•    استناد به کتاب فارسی

دهخدا، علی اکبر (1368). فرهنگ دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

•    استناد به کتاب انگلیسی

Crawford, J. (2019). Brownlie's principles of public international law. Oxford University Press, USA.

•    استناد به مقاله فارسی

کدخدائی، عباسعلی، ساعد، نادر (1390). نظام بین‌المللی حقوق بشر و جنگ نرم. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ. 4(16). 55-76.

•    استناد به مقاله انگلیسی

Gardam, J. G. (1993). Proportionality and force in international law. The American Journal of International Law, 87(3), 391-413.

•    استناد به پایان نامه

نادري، محمد تقي. (1346). دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد. پایان نامه دکتری. گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران. 

•    استناد به طرح پژوهشی

عموزاده، محمد. (1387). مبانی نظری میان رشته ای ها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنها در بعضی از دانشگاه های معتبر جهان. طرح پژوهشی درون دانشگاهی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.

•    استناد به یادداشت کلاسی

Woodworth, M. (2006). Psychopaths [Class handout]. Department of Psychology, University of British Columbia Okanagan, Kelowna, Canada.
 

 

•    استناد به منابع اینترنتی

    استناد به گزارش آنلاین

Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products /NHSRep06_ENG.pdf

    استناد به فیلم آنلاین

Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs

    استناد به یادداشت وبلاگ

Kiume, S. (2007, August 17). Loneliness isn't good [Web log message]. Retrieved from http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/
 

 


خدمات مرتبط
معرفی متغیر تحقیق در پایان نامه و مقالات
معرفی متغیر تحقیق در پایان نامه و مقالات معرفی انواع متغیر مورد نیاز در پایان نامه و پژوهش ...
شیوه استناد دهی در پایان نامه به روش APA
شیوه استناد دهی در پایان نامه به روش APA استناد به منابع علمی باعث می گردد تا متن علمی پژوهشگران از اعتبار برخ ...
آموزش انجام پایان نامه به روش مطالعه موردی
آموزش انجام پایان نامه به روش مطالعه موردی. مطالعه موردی (Case Study ) یک نوع روش تحقیق است که به صورت دقیق و عم ...
نکات طلایی پاورپوینت جلسه دفاع پایان‌نامه
نکات طلایی پاورپوینت جلسه دفاع پایان‌نامه. جلسه دفاع از پایان نامه یکی از مراحل دشوار و در عین حال مملو از ...
روش های استناد دهی در پایان نامه
روش های استناد دهی در پایان نامه. هر پایان نامه ای، فارغ از اندازه، موضوع و نوع آن می بایست به منابع و ماخذ دیگر ...
آموزش نحوه دفاع از پایان نامه
آموزش نحوه دفاع از پایان نامه. دفاع از پایان نامه مسلما مهم ترین گام در فرآیند انجام پایان نامه ...
مهمترین نکات ویرایشی پایان نامه
مهمترین نکات ویرایشی پایان نامه. ویرایش پایان نامه یکی از مراحل مهم و حیاتی فرآیند انجام پایان ...
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
آموزش نگارش پایان نامه ارشد. انجام پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد در اکثر رشته‌های تحص ...
© 2024