سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا 

تحلیل محتوا نوعی بررسی اسناد و مدارک می ‌باشد که ممکن است دانشجو یا افراد دیگـر به جمع‌آوری آن پرداختـه باشنـد. ولی تحلیـل و وارسی آن توسط شخص دانشجو انجام می ‌گیرد. روش تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردی است که دانشجو با استفاده از این روش، به وارسی داده ‌های خود می ‌پردازد. روش تحلیل محتوا در مباحث علوم اجتماعی کاربرد زیادی دارد. از این طریق می ‌توان به تحلیل گفتار، نوشتار، از قبیل مقالات، کتاب‌‌ها، سنخرانی‌ها، فیلم، تصاویر، حرکات، نحوه ادای کلمات، تکرار کلمات، لحن به ‌کار رفته در کلام و غیره پرداخت. تحلیل محتوا به دانشجو کمک می ‌کند تا لایه ‌های پنهان و زیرین پدیده ‌های مرتبط با موضوع پایان نامه را بدست آورده، به اهدافی که پژوهش در راستای آن انجام می‌گیرد، نزدیک شود. برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس بگیرید. این نوشتار با به بررسی فرآیند انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا پرداخته است. 

ویژگی های روش تحلیل محتوا

تحلیل محتوا در پایان نامه روش تحقیقی برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده‌ های استخراج شده از متن تحلیل است. محتوا نیز هر فنی است که به کمک آن، ویژگی‌ های خاص پیام ‌ها را به طور نظام یافته و عینی مورد شناسایی قرار می ‌دهند. 
•    تحلیل محتوا روشی نظام ‌مند است به این معنا محتوایی که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد، باید بر اساس قواعد روشن و ثابتی برگزیده شود.
•    تحلیل محتوا روشی عینی است. بنابراین، ساخته ‌های ذهنی پژوهشگر نباید در آن دخالت داشته باشد.
•    از آنجایی که تحلیل محتوا کمّی است، هدف اصلی تحلیل محتوا بازنمایی دقیق مجموعه ای از پیام می ‌باشد.
•    تحليل محتوا تحليل علمي پيام هاي ارتباطي است و اين روش كاملا علمي است و با وجود جامع بودن، از نظر ماهيت نيازمند تحليلي دقيق و منتظم است.
•    تحليل محتوا مرحله اي از جمع آوري اطلاعات است كه در آن محتواي ارتباطات از طريق بكارگيري عيني و منتظم قواعد مقوله بندي، به اطلاعاتي كه مي‌ توانند خلاصه و با هم مقايسه شوند، تغيير شكل مي‌ يابد.
روش تحليل محتوا بايد بصورت كمي انجام شود يا كيفي؟
با وجود مزاياي روش هاي كمّي از جمله دقيق ‌تر بودن توصيف هاي عددي و فراهم كردن مجموعه پرتواني از ابزار توسط روش هاي آماري جهت دقت بخشيدن وتلخيص يافته ‌ها، اما با روش هاي غير كمّي مي ‌توان به نتايج معنادارتري رسيد.
توصيه مي‌شود دانشجو هنگام تحليل محتوا از روش هاي كمّي و كيفي براي تكميل يكديگر توامان استفاده كند.


 مراحل تحلیل محتوا در پایان نامه

 در تحلیل محتوا، تحلیـل و وارسی متون توسط شخص دانشجو انجـام می ‌گیرد که کلمات، عبارات، اسامی، بندها، تصاویر، موضوعات یا هر جلوه ویژه ‌ای که مورد نظر دانشجو است در برگه ثبت می‌گردد. با وجود تنوع اسناد و مدارک، از روش علمی‌ برای تحلیل آن استفاده می‌شود. فرایند کلی عملیات تحلیل محتوا عبارت است از:
•    موضوع تحقیق از قبل تعیین می ‌گردد که می‌ تواند لغات، جملات، عناوین اصلی مقالات و موارد مشابه آن باشد. به عنوان نمونه، پژوهش برای بدست آوردن بار ارزشی به کار رفته در یک مقاله انجام می ‌گیرد.
•    بیـان یک چارچوب که تئـوری تحقیق بر آن مبتنی است. با توجـه به تئوری موجود، فرضیه‌ ها و متغیرهای مرتبط با مفاهیم مشخص می ‌گردد و با استفاده از روش مناسب برای متغیرهای مورد نظر و با اهدافی که بر آن مترتب می‌ باشد، به تحلیل داده ‌ها پرداخته می‌ شود.
•    در نظر گرفتن وسیله‌ای برای اندازه گیری متغیرها. به عنوان مثال، تهیه فهرستی از واژگان کلیدی به قصد شمارش آن و بدست آوردن معانی که در آن واژگان قصد گردیده است.
•    تهیه و تنظیم ابزار جمع آوری اطلاعات با توجه به موضوعی که قرار است پژوهش در آن انجام گیرد.
•    جمع آوری اطلاعات مربوط به طرح تحقیق. با در نظر گرفتن زمان مشخص و مکانی که قرار است عملیات در آن انجام گیرد. در ضمن لازم است به جمع آوری متون ‌یا واژه‌ هایی پرداخته شود که به طور عموم در مسئله مورد پژوهش کاربرد داشته باشد. پس از انجام مراحل فوق، داده‌ های جمع آوری شده به دسته ‌های مختلف طبقه بندی می ‌گردند.
•    دانشجو پس از جمع آوری اطلاعات، به تجزیه و تحلیل آن دسته از داده ‌هایی می‌پردازد که با فرضیه تحقیق مرتبط می ‌باشد تا بتواند نتایج مورد نظر را بدست آورد.

کاربرد تحلیل محتوا

1.    معمول‌ترین استفاده از تحلیل محتوایی، توصیف خصوصیات پیام است. به عنوان مثال، برای فهم درست متون درسی، سخنرانی‌ها، روزنامه‌ها و مجلات، می ‌توان آنها را تحلیل محتوا نمود تا بتوان ارزش‌ها و نظریات به کار رفته در آنها را بدست آورد.
2.    تحلیل محتوا کمک می ‌کند تا اهداف فرستنده پیام را به دست آورید و دلایل ارسال پیام و نتایج مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهید. از این‌رو، تحلیل متون برای فهم و درک پیام و بیان دلایل ارسال کنندگان پیام و هدفی که بر آن مترتب می ‌باشد، لازم به نظر می ‌رسد. به عنوان نمونه، با تجزیه و تحلیل محتوای پیام، رهبر یک حزب سیاسی به مخاطبان خود، می ‌توان به راحتی اهداف آن را بدست آورد.
3.    در تحلیل محتوا، دانشجو به دنبال شناخت اثر پیام بر روی مخاطبـان و گیرنده آن می ‌باشـد. مثلا، افرادی که پیام برای آن ‌ها ارسال می‌ شود، مورد مطالعه قرار می ‌گیرند تا میزان تاثیر پیام بر افراد اندازه گیری شود و اثر مثبت و یا منفی آن بدست آید. و در صورت لزوم، به اصلاحات پیام پرداخته شود.
4.    شناخت اثـر و نویسنـده آن، در این روش، دانشجو محـور فعالیت خـود را متمرکز بر واژه‌ های به کار رفته در متن می ‌کند که تحلیل محتوا بر روی آن انجام می‌ گیرد. مثلا، افراد با توجه به ویژگی ‌های شخصیتی خود از واژگانی خاص در نوشتار خود سود می‌ جویند. فراوانی واژه‌ها و نحوه ترکیب آنها در میان افراد متفاوت می ‌باشد. بنابراین، با در دست داشتن اثری از افرادی که احتمال دارد اثر مجهول الهویت به او تعلق داشته باشد، به شناسایی صاحب اثر پی برد. 
5.    از تحلیل محتوا می ‌توان برای پاسخ به پرسش ‌هایی که ممکن است پژوهشگران مطرح نمایند استفاده نمود.
6.    کاربرد تحلیل محتوا می ‌تواند برای بررسی جنبه ‌هایی از فرهنگ و تغییرات فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، می‌توان اشعار، ادبیات و هنر یک فرهنگ را در زمان خاصی مورد تحلیل قـرار داد تا ارزش‌های موجـود در آن عصـر بدست آید و یا به مقایسـه ارزش ‌ها در زمان‌ های متعدد مبادرت ورزید و دگرگونی ارزش ‌ها را در طول زمان اندازه گیری نمود.  
7.    از طریق تحلیل محتوا می ‌توان به خصوصیات و ویژگی‌ های اجتماعی زمانی خاص دست یافت، زیرا بیشتر نویسندگان در آثار خود به انعکاس مسائل و امور با اهمیت زمان خود می ‌پردازند. با محوربندی ویژگی ‌های اثر و بیان شاخص‌ های به کار رفته در آن، می‌ توان به بعد نامحسوس و پنهان مسایل اجتماعی زمان نویسنده دست یافت. 
8.    با تحلیل نامه، نوار، نوشته و سفرنامه می ‌توان به بیماری، خصوصیات روحی و ذهنی افراد پی برد. از طریق روش روانکاوی، دانشجو در تحلیل محتوای خود به دنبال شناخت عوامل مختلفی است که شامل خطوط کلی بر فکر، اندیشه، جهان بینی، دنیای ذهنی و نگرش‌ های ایده آلیستی صاحب محتوای آن می ‌باشد. به علاوه، از طریق تحلیل محتوا می ‌توان به شناخت جریان‌ های عمیق و پنهان اجتماعی دوره ای که نویسنده در آن می‌زیسته دست یافت. 
 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟ پژوهش پیمایشی یک روش کمی و کیفی با دو ویژگی مهم است. یک این که متغیره ...
چرا و چه زمان باید از روش تحقیق قوم نگاری استفاده کنیم؟
چرا و چه زمان باید از روش تحقیق قوم نگاری استفاده کنیم؟ قوم نگاری یک روش تحقیق کیفی است ...
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله تحقیق کیفی به پژوهشی اشاره دارد که برای درک دنیای پیرامون ...
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا. تحلیل محتوا نوعی بررسی اسناد و مدارک می ‌باشد ک ...
© 2021