سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله

تحقیق کیفی به پژوهشی اشاره دارد که برای درک دنیای پیرامون از روش های جمع آوری داده های غیرساختاریافته ای مانند مشاهده، مصاحبه، نظرسنجی، تحلیل محتوا و ... استفاده می کند. تحقیق کیفی دلایل رفتار، نگرش و انگیزه های انسانی را مورد پوشش قرار می دهد. این نوع تحقیق در بسیاری از رشته ها مانند علوم اجتماعی، علوم پزشکی، مدیریت و ... کاربرد دارد و ویژگی مشترک تقریبا تمامی محیط های آموزشی و کاری است. برای مشاوره در زمینه انجام رساله دکتری با روش تحقیق کیفی با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید. این نوشتار نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله دکتری را مورد بررسی قرار داده است.

انتخاب سوال تحقیق

یک سوال تحقیق مناسب می بایست واضح، مشخص و قابل مدیریت باشد. برای انجام تحقیق کیفی، سوال تحقیق می بایست دلایل رفتار و باورهای انسانی را مورد کاوش قرار دهد. 
سوال تحقیق یکی از مهمترین اجزای طرح پژوهش به شمار می رود.  سوال تحقیق، آن چه که می خواهید یاد بگیرید یا درک نمایید را مشخص می کند و از آن جایی که نمی توان همه چیز را مورد بررسی قرار داد، سوال تحقیق به پژوهشگر کمک می کند تا تمرکز خود بر مطالعه را حفظ نماید. همچنین از آن جایی که برای رسیدن به پاسخ های سوالات متفاوت، می بایست از روش های متفاوتی استفاده نمود، سوال تحقیق نحوه انجام پژوهش را نیز مشخص می نماید.
ابتدا می بایست با طرح سوالی بسیط آغاز نمود و با محدودسازی آن، سوال تحقیق را به سوالی قابل مدیریت تبدیل ساخت. برای مثال سوال «کار برای معلمین به چه معنا است؟» که سوال بسیطی است را می توان محدودتر ساخت و آن را به سوال «کار دوم برای معلمین به چه معنا است؟» تبدیل نمود. 

مرور ادبیات تحقیق

مرور ادبیات تحقیق شامل فرآیند مطالعه تحقیقات دیگر پژوهشگران پیرامون موضوع پژوهش می گردد. در این مرحله شما به مطالعه گسترده و بررسی مطالعات دیگران در حوزه مطالعاتی وسیع تری می پردازید. پس از آن توسط گزارشی تحلیلی به ترکیب و یکپارچه سازی ادبیات موجود می پردازید.
مرور ادبیات تحقیق به شما کمک می کند تا از میزان علاقه و تعهد خود به موضوع و سوال تحقیق آگاه گردید.

ارزیابی انطباق سوال تحقیق با روش تحقیق کیفی

روش های تحقیق کیفی زمانی به کار می آیند که نتوان سوال تحقیق را با بله یا خیر (آزمون فرضیه ها) پاسخ داد. اغلب اوقات از تحقیق کیفی برای پاسخ به سوالات چطور یا چه استفاده می شود. 

حجم نمونه ایده آل

روش های تحقیق کیفی به اندازه روش های تحقیق کمّی بر حجم نمونه بزرگ تکیه ندارند، ولی در عین حال می تواند یافته های مهمی را بدست آورند.

انتخاب روش تحقیق کیفی

طرح پژوهش کیفی از انعطاف پذیرترین روش های تحقیق آزمایشی به شمار می رود، بنابراین شما می توانید از روش های پذیرفته شده متنوعی برای تحقیق خود استفاده نمایید.
•    پژوهش کنشی: پژوهش کنشی بر حل مسئله ای بسیار ضروری تمرکز دارد. 
•    قوم نگاری: قوم نگاری به مطالعه تعاملات انسانی در جوامع از طریق مشارکت مستقیم و مشاهده اشاره دارد. پژوهش قوم نگاری از حوزه مطالعاتی مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی آغاز گردید و اکنون در دیگر رشته ها نیز کاربرد دارد.
•    پدیدارشناسی: پدیدار شناسی تجربیات ذهنی دیگران را مورد مطالعه قرار می دهد. این نوع روش تحقیق کیفی، با کشف نحوه تفسیر شخصی تجربیات افراد، جهان را از دریچه چشم دیگران مورد بررسی قرار می دهد.
•    گراندد تئوری: هدف روش تحقیق گراندد تئوری، توسعه یک نظریه بر اساس جمع آوری و تحلیل نظام مند داده ها است. این روش تحقیق با لحاظ اطلاعاتی خاص، نظریات و دلایل پدیده ها را مورد بررسی قرار می دهد.
•    مطالعه موردی: این روش تحقیق کیفی، به مطالعه ای عمیق پیرامون فرد یا پدیده ای مشخص در زمینه ای خاص می پردازد.

جمع آوری داده ها

هر روش تحقیقی از یک یا چند تکنیک مانند مصاحبه، مشاهده، تحقیقات میدانی،  روش های آرشیوی و ... برای جمع آوری داده ها استفاده می کند. نحوه جمع آوری داده ها به روش تحقیق بستگی دارد. برای مثال پژوهشگر معمولا در مطالعه موردی از مصاحبه و در روش تحقیق قوم نگاری از تحقیقات میدانی استفاده می کند.
•    مشاهده مستقیم: موقعیت یا سوژه تحقیق را می توان از طریق ویدیو یا به طور زنده مستقیما مشاهده نمود. پژوهشگر در مشاهده مستقیم بدون هیچ گونه اثرگذاری یا مشارکت تنها به مشاهده موقعیت می پردازد.
•    مشاهده حین مشارکت کنندگان: در روش مشاهده حین مشارکت، پژوهشگر در جامعه یا موقعیت مورد تحقیق قرار می گیرد. از آن جا که پژوهشگر برای اطمینان از اعتبار مشاهدات، می بایست در موقعیت مورد تحقیق قرار بگیرد، این روش جمع آوری داده ها بسیار زمان بر می باشد.
•    مصاحبه: مصاحبه کیفی فرآیندی است که در آن با طرح سوال از افراد داده ها گردآوری می گردند. مصاحبه روشی بسیار انعطاف پذیر می باشد. این روش را می توان به صورت رودررو، از طریق تلفن، اینترنت یا گروه های کوچکی که به گروه های کانونی موسوم هستند، انجام داد. مصاحبه دارای انواع مختلفی می باشد. مصاحبه ساختار یافته از سوالات از پیش طراحی شده استفاده می کند، در حالی که در مصاحبه غیرساختاریافته مصاحبه دارای جریانی آزاد است و مصاحبه کننده می تواند موضوعات مختلفی را در مصاحبه مطرح نماید. مصاحبه زمانی مفید است که پژوهشگر بنا دارد تا از احساسات یا عکس العمل های افراد اطلاع حاصل کند. 
•    نظرسنجی: پرسشنامه مکتوب و طرح سوالات باز پیرامون نظرات، مشاهدات و افکار افراد، دیگر روشی است که برای جمع آوری داده ها استفاده می گردد. 
•    تحلیل محتوا: این روش شامل بررسی اسناد متنی، صوتی و بصری می گردد. محتوا دارای انواع مختلفی مانند اسناد رسمی تولید شده توسط سازمان ها، اسناد شخصی مانند نامه، خاطرات و در قرن بیست و یکم حساب های کاربری شبکه های اجتماعی و وبلاگ های آنلاین می باشد. تحلیل محتوا را می توان با روش های دیگر مانند مصاحبه به کار برد.
تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها، نوبت به تحلیل آنها و رسیدن به پاسخ سوال تحقیق می رسد. انواع شیوه های تحلیل داده های کیفی در ذیل لیست گردیده اند:
•    کدگذاری: در کدگذاری به هر دسته یک کلمه، عبارت یا عدد اختصاص می یابد. با یک لیست کد که توسط دانش پیشین شما درباره موضوع پیشین از پیش تنظیم شده، آغاز نمایید. سپس تمامی داده های خود را به شیوه ای سیستماتیک مرور نمایید و به نظرات، مفاهیم و موضوعات یک کد اختصاص دهید. کدگذاری به شما کمک می کند تا داده ها را سازمان دهی نموده و الگوها را شناسایی نمایید.
•    آمار توصیفی: شما می توانید با استفاده از آمار داده ها را تحلیل نمایید. آمار توصیفی داده ها را به منظور شناسایی الگوها، توصیف، نمایش و خلاصه می کند. به یاد داشته باشید که نمی توان از آمار توصیفی برای نتیجه گیری و رد و تایید فرضیه ها استفاده کرد.
•    تحلیل روایی: تحلیل روایی بر مواردی مانند دستور زبان، کاربرد کلمات، استعارات، موضوع داستان، معانی موقعیت ها و زمینه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روایت تمرکز دارد.
•    تحلیل هرمنوتیک: این روش تحلیل داده ها بر معانی متون کتبی و شفاهی تمرکز دارد. در این روش شما می بایست الگویی پنهان را در پس زمینه محتوا بیابید. 
•    تحلیل محتوا: پژوهشگر در روش تحلیل محتوا با بررسی تکرار کلمات، معانی و موضوعات را جستجو می نماید. 

نگارش رساله

پس از آماده سازی گزارش تحقیق کیفی، یافته های پژوهش را می بایست در قالب رساله بنویسید. برای این امر می توانید از شیوه نامه نگارش رساله دانشگاه خود کمک بگیرید. همچنین می توانید برای آشنایی بیشتر با نگارش رساله دکتری، با موسسه خدمات دانشجویی (فروغ پاسارگاد) تماس حاصل کنید.
 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟ پژوهش پیمایشی یک روش کمی و کیفی با دو ویژگی مهم است. یک این که متغیره ...
چرا و چه زمان باید از روش تحقیق قوم نگاری استفاده کنیم؟
چرا و چه زمان باید از روش تحقیق قوم نگاری استفاده کنیم؟ قوم نگاری یک روش تحقیق کیفی است ...
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله تحقیق کیفی به پژوهشی اشاره دارد که برای درک دنیای پیرامون ...
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا. تحلیل محتوا نوعی بررسی اسناد و مدارک می ‌باشد ک ...
© 2021