سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

مقاله علمی چیست؟ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
مقاله علمی چیست؟

چاپ، پذیرش مقاله و چاپ کتاب

مقاله علمی چیست؟

مقاله ها معمولاً در مجلات دوره ای به نام ژورنال منتشر می شوند كه هدفاین مجلات انتشار برونداد های علمی است.. به طور کلی ، ژورنال ها با نوشتن علایق عمومی در موضوعات علمی مانند مقالات مجلات عمومی و اخبار علمی تفاوت زیادی دارند (به عنوان مثال نشریات نشنال جئوگرافیک ، ساینتیک آمریکن ، دیسکور ، و غیره همه جزوه مجلات عمومی تقسیم می شوند نه مجلات و ژورنال های علمی) اگرچه بعضی از ژورنال ها نیز بخشی را به نوشتن علاقه های عمومی اختصاص می دهند. بعضی اوقات مقالات علمی به صورت کتاب چاپ و منتشر می شوند اما این اتفاق متداول نیست. مقاله های علمی باید مورد بررسی و داوری قرار گیرند. این بدان معنی است که مقاله مورد بررسی بسیاری از متخصصان این حوزه قرار گرفته است که کیفیت نوشتار و صحت تحلیل و نتیجه گیری های نویسندگان را تأیید می کنند.  تا نسان دهند نتایج مقاله و پژوهش حاضر قابل استناد هستند یا خیر. این بدان معنی است که: محتوا پایدار است ، ژورنال به راحتی در کتابخانه ها و دانشگاه ها و (معمولاً) از طریق وب در دسترس است و روش های استاندارد شده ای برای شناسایی و جستجوی مقاله خاصی وجود دارد. بنابراین یک نویسنده می تواند با اطمینان به مقاله ای منتشر کند که خواننده بتواند در آینده به راحتی هر نقطه و بخش از آن مقاله را جستجو کند  . قابل ذکر است که مقاله های علمی و پژوهشی شامل استنادها هستند. این به این معنی است که مقاله های علمی به طور مکرر به مقاله های قبلی اشاره دارد که مربوط به حوزه مورد بحث است. همه مورد استناد مقالات در یک بخش مرجع در انتهای مقاله ذکر شده اند. همچنین از پاورقی های پایین هر صفحه برای نقل قول استفاده نمی شود

ساختار کلی مقاله های علمی و پژوهشی به صورت زیر است:

عنوان نویسنده 
چکیده
 مقدمه
 مواد و روش های پژوهش
 نتایج
 بحث
 منابع / استنادات
نکته آخر
دقت داشته باشید که مقاله ها برای چاپ در ژورنال ها باید از قوانین و شیوه نامه های آن ها پیروی کنند در غیر این صورت مقاله توسط داوران ژورنال مورد نظر رد می شود. همچنین یکی از نکات مهم دیگر آن است که شما نمی توانید مقاله خود را در چند ژورنال چاپ نمایید بلکه شما تنها حق دارید مقاله خود را برای یک مجله ارسال نمایید که در صورت عدم پذیرش مقاله می توانید مجدد مقاله یتان را برای مجله ای دیگر ارسال نمایید.
 

 

 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
آمار در مقاله و پایان نامه
کاربرد آمار و روش های آماری درمقاله و پایان نامه ...
مقاله علمی چیست؟
هر آن چه باید در مورد مقاله علمی و پژوهشی بدانید. ...
چگونه استاد راهنما خود را انتخاب کنیم
چگونه استاد راهنما خود را انتخاب کنیم؟   ...
نحوه نگارش مقاله پژوهشی
نحوه نگارش مقاله پژوهشی مقاله پژوهشی، مقاله ای است که در آن به تحلیل، تفسیر و بحث پیرامون تحقیقی مستقل می پردا ...
نحوه نگارش مقاله مروری
نحوه نگارش مقاله مروری مقاله مروری که مرور ادبیات تحقیق نیز نامیده می شود به ارزیابی پژوهش های منتشر شده پیشین ...
راهنمای نوشتن مقاله علمی ترویجی
راهنمای نوشتن مقاله علمی ترویجی   ...
© 2021