سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

تحقیق توصیفی چیست؟ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
تحقیق توصیفی چیست؟

چاپ، پذیرش مقاله و چاپ کتاب، مشاوره انجام پایان نامه

تحقیق توصیفی چیست؟

تعریف تحقیق توصیفی: تحقیق توصیفی به عنوان یک روش تحقیق تعریف می شود که ویژگی های جمعیت یا پدیده مورد مطالعه را توصیف می کند. این روش بیشتر بر "چگونگی" موضوع تحقیق تمرکز دارد تا "چرایی" موضوع تحقیق.
روش تحقیق توصیفی در درجه اول بر توصیف ماهیت یک بخش جمعیتی متمرکز است ، بدون اینکه بیان کند"چرا" یک پدیده خاص اتفاق می افتد. به عبارت دیگر ، موضوع تحقیق را "توصیف" می کند ، بدون اینکه بیان کند "چرا" اتفاق می افتد.
به عنوان مثال ، یک برند پوشاک که می خواهد روند خرید مد در بین خریداران نیویورک را درک کند ، یک نظرسنجی جمعیتی از این جامعه انجام می دهد ، داده های جمعیت را جمع آوری می کند و سپس تحقیقات توصیفی را در مورد این بخش جمعیتی انجام می دهد. این مطالعه سپس جزئیات مربوط به "الگوی خرید خریداران نیویورک" را کشف خواهد کرد ، اما هیچ اطلاعات تحقیقاتی درباره "چرایی" وجود الگوها را پوشش نمی دهد. از آنجا هدف شناسایی مارک پوشاک موجود در بازار است، درک ماهیت بازار هدف مطالعه است.
ویژگی های تحقیق توصیفی
 اصطلاح تحقیق توصیفی به سوالات تحقیق ، طراحی مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها در مورد آن موضوع اشاره دارد. ما آن را یک روش تحقیق مشاهده ای می نامیم زیرا هیچ یک از متغیرهای مطالعه تحقیقاتی در هر سطحی تحت تأثیر و آزمایش قرار نمی گیرند.

برخی از ویژگی های متمایز تحقیق توصیفی عبارتند از:
     تحقیقات کمی: تحقیق توصیفی یک روش تحقیق کمی است که سعی در جمع آوری اطلاعات کمی برای تجزیه و تحلیل آماری نمونه جمعیت دارد. این یک ابزار محبوب در تحقیقات بازار است که به ما امکان می دهد ماهیت بخش جمعیت شناختی را جمع آوری و توصیف کنیم.
متغیرهای کنترل نشده: در تحقیقات توصیفی ، هیچ یک از متغیرها به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی گیرند. بلکه از روش های مشاهده ای برای انجام تحقیق استفاده می کند. از این رو ، ماهیت متغیرها یا رفتار آنها در دست محقق نیست.

مطالعات مقطعی: تحقیقات توصیفی به طور کلی یک مطالعه مقطعی است که در آن بخشهای مختلف متعلق به یک گروه مطالعه می شوند.

اساس تحقیقات بیشتر: محققان با استفاده از تکنیک های مختلف تحقیق ، در مورد داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل شده از تحقیقات توصیفی تحقیق بیشتری می کنند این داده ها همچنین می توانند به انواع روش های تحقیقاتی مورد استفاده برای تحقیقات بعدی کمک کنند.

کاربردهای تحقیق توصیفی با مثال

از یک روش تحقیق توصیفی می توان به چندین روش و به دلایل مختلف استفاده کرد. قبل از ورود به هر نظرسنجی ، اهداف نظرسنجی و طراحی نظرسنجی بسیار مهم است. علیرغم پیروی از این مراحل ، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا نتیجه تحقیق محقق می شود وجود ندارد. چگونه می توان از تحقیق توصیفی استفاده کرد؟ برای درک هدف نهایی اهداف تحقیق ، در زیر برخی از روش هایی که امروزه سازمانها از تحقیقات توصیفی استفاده می کنند آورده شده است:
ویژگی های پاسخ دهنده هارا را تعریف کنید: هدف از استفاده از سوالات و پرسشنامه ها نتیجه گیری مشخص درباره پاسخ دهندگان است. این می تواند رفع نیاز به استخراج الگوها ، صفات و رفتار پاسخ دهندگان باشد. همچنین می تواند درک از یک پاسخ دهنده ، نگرش یا نظر او در مورد این پدیده باشد. به عنوان مثال ، درک دلیل استفاده افراد از اینترنت. همه این اطلاعات به سازمان تحقیقاتی کمک می کند تا با آگاهی تصمیم بگیرد.


اندازه گیری روند داده ها: محققان روند داده ها را در طول زمان با قابلیت آماری طراحی تحقیق توصیفی اندازه گیری می کنند. اگر یک شرکت پوشاک در مورد جمعیت های مختلف مانند گروه های سنی 24 تا 35 سال و 36 تا 45 سال در مورد عرضه جدید لباس های پاییزی تحقیق می کند ، روند سن و مدرا در نظر می گیرد. 

مقایسه رفتار: سازمانها همچنین از طرح تحقیق توصیفی برای درک نحوه پاسخگویی گروه های مختلف به یک محصول یا خدمات خاص استفاده می کنند. به عنوان مثال ، یک نام تجاری پوشاک یک نظرسنجی ایجاد می کند که سوالات کلی را می پرسد که تصویر مشتریان از مارک مورد نظر را بررسی می کند. همین مطالعه همچنین سوالات جمعیت شناختی مانند سن ، درآمد ، جنسیت ، موقعیت جغرافیایی و غیره را می پرسد. این تحقیق در مورد مصرف کننده به سازمان کمک می کند تا بفهمد چه جنبه هایی از مارک برای مردم جذاب است و چه جنبه هایی این جذابیت را ندارد. همچنین به اصلاحات محصول یا بازاریابی و یا حتی ایجاد یک خط تولید جدید برای پاسخگویی به نیاز گروه های بالقوه کمک می کند.

اعتبارسنجی شرایط موجود: محققان به طور گسترده ای از تحقیقات توصیفی برای کمک به تعیین شرایط غالب بر موضوع تحقیق و الگوهای اساسی استفاده می کنند. با توجه به روش تحقیق توصیفی و استفاده از مشاهده کمی و برخی از جنبه های مشاهده کیفی ، محققان هر متغیر را مشاهده می کنند و تجزیه و تحلیل عمیق انجام می دهند. محققان همچنین از آن برای تأیید هرگونه شرایط موجود که در یک جمعیت رایج است، استفاده می کنند.

انجام تحقیقات در زمانهای مختلف: تجزیه و تحلیل را می توان در دوره های مختلف انجام داد تا هرگونه شباهت یا اختلاف را تشخیص دهد. این کار همچنین امکان ارزیابی هر تعداد متغیر را فراهم می کند. برای تأیید مطالعه، می توان آن را در زمان های متفاوت تکرار کرد.

مزایای تحقیق توصیفی

برخی از مزایای قابل توجه تحقیق توصیفی عبارتند از:
جمع آوری داده ها: یک محقق می تواند تحقیقات توصیفی را با استفاده از روش های خاص مانند روش مشاهده ، روش مطالعه موردی و روش پیمایشی انجام دهد. بین این سه ، همه روشهای اصلی جمع آوری داده ها شامل شده است ، که اطلاعات زیادی را فراهم می کند. این را می توان برای تحقیقات آینده یا حتی ایجاد یک فرضیه برای هدف تحقیق شما استفاده کرد.

 

     متنوع بودن: از آنجا که داده های جمع آوری شده هم  کمی و هم کیفی است ، درک جامعی از یک موضوع تحقیق را ارائه می دهد.

     محیط طبیعی: تحقیقات توصیفی اجازه می دهد تا تحقیقات در محیط طبیعی پاسخ دهنده انجام شود ، که اطمینان حاصل می کند که داده های با کیفیت بالا و صادقانه جمع آوری می شود.

     انجام سریع و ارزان: حتی با توجه به این که حجم نمونه به طور کلی در تحقیقات توصیفی زیاد است ، جمع آوری داده ها سریع انجام می شود و ارزان است.

انواع روشهای تحقیق توصیفی

سه روش متمایز برای انجام تحقیقات توصیفی وجود دارد. 
1.  روش مشاهده ای
روش مشاهده موثرترین روش برای انجام این تحقیق است و محققان از مشاهدات کمی و کیفی استفاده می کنند.

مشاهدات کمی ، مجموعه عینی داده ها است که در درجه اول بر روی اعداد و مقادیر متمرکز است. این روش "با کمیت همراه است ، و از نظر کمی به تصویر کشیده می شود." نتایج مشاهدات کمی با استفاده از روش های آماری و تجزیه و تحلیل عددی حاصل می شود. این به معنای مشاهده هر موجودیت مرتبط با مقدار عددی مانند سن ، شکل ، وزن ، حجم ، مقیاس و غیره است. 

مشاهده کیفی اما شامل اندازه گیری یا اعداد نیست بلکه در عوض فقط ناظر بر خصوصیات است. در این حالت ، محقق پاسخ دهندگان را از فاصله دور مشاهده می کند. از آنجا که پاسخ دهندگان در یک محیط ازاد هستند ، ویژگی های مشاهده شده طبیعی و موثر است. در یک طرح تحقیق توصیفی ، محقق می تواند یک مشاهده گر کامل یا یک ناظر به عنوان یک شرکت کننده کامل باشد. به عنوان مثال ، در یک سوپرمارکت ، یک محقق می تواند از راه دور روند انتخاب و خرید مشتری را رصد و پیگیری کند. این امر دید عمیق تری نسبت به تجربه خرید مشتری دارد.

2.    روش مطالعه موردی
مطالعات موردی شامل تحقیق و مطالعه عمیق درمورد افراد یا گروهها است. مطالعات موردی منجر به یک فرضیه می شود و دامنه بیشتری از مطالعه یک پدیده را گسترش می دهد. با این حال ، از مطالعات موردی برای تعیین علت و معلول استفاده نمی شود زیرا آنها نمی توانند پیش بینی های دقیقی انجام دهند ، زیرا ممکن است تعصب و جهت گیری از طرف محقق وجود داشته باشد. دلیل دیگر اینکه مطالعات موردی راهی مطمئن برای انجام تحقیقات توصیفی نیستند ، وجود یک پاسخ دهنده غیرمعمول در نظرسنجی است. توصیف آنها منجر به کلیات ضعیف و دور شدن از اعتبار پژوهش می شود.

3.    تحقیق پیمایشی
در تحقیقات پیمایشی ، پاسخ دهندگان از طریق نظرسنجی یا پرسشنامه پاسخ می دهند. پرسشنامه  ابزاری محبوب در تحقیقات برای جمع آوری بازخورد از پاسخ دهندگان هستند. یک مطالعه برای جمع آوری داده های مفید باید دارای سوالات درست نظرسنجی باشد. باید ترکیبی متعادل از سوالات باشد. روش نظرسنجی می تواند بصورت آنلاین یا آفلاین انجام شود ، و این روش گزینه اصلی برای تحقیقات توصیفی است که اندازه نمونه باید نسبتا بزرگ باشد.

 

مثال کامل برای روش پژوهش توصیفی:

مثالی از مکانی که می توان از این روش تحقیق استفاده کرد این است که اگر پژوهش گر بخواهد نگرش معلمان را در مورد استفاده از فناوری در کلاس ارزیابی کند. با انجام نظرسنجی ها و مشاهده استفاده می تواند نحوه و راحتی استفاده از فناوری توسط معلمان را اندازه گیری و بررسی کند. این روش همچنین کمک می کند تا محقق درک کند که آیا دانش آموزان با این تغییر(فناوری) به هر طریقی تحت تأثیر قرار می گیرند یا خیر.
برخی دیگر از حوزه های تحقیق که می تواند منجر به تحقیق توصیفی شود:

 

•    محققان بازار(بازریاب) می خواهند عادات مصرف کنندگان را مشاهده کنند.
•    یک شرکت می خواهد روحیه کارکنان خود را ارزیابی کند.
•    یک مدرسه می خواهد بفهمد که آیا دانش آموزان بیش از کتابهای درسی به دروس آنلاین علاقه دارند یا خیر؟
•    برای درک اینکه آیا با برنامه های جاری سلامتی در سازمان، سلامت کلی کارمندان را افزایش می دهد یا خیر.
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
تحقیق توصیفی چیست؟
هر آنچه باید در مورد پژوهش توصیفی بدانید. ...
بررسی اجمالی جلسه دفاع از پایان نامه
آموزش نحوه مدیریت جلسه دفاع پایان نامه و مطالب اسلاید دفاع ...
چگونه روش تحقیق پایان نامه را بنویسیم؟ (قسمت دوم)
چگونه روش تحقیق پایان نامه را بنویسیم؟ (قسمت دوم) ...
انواع مقیاس در طراحی پرسشنامه
انواع مقایس در انجام پایان نامه ...
آموزش انجام پایان نامه جغرافیا
آموزش انجام پایان نامه جغرافیا.در فرآیند انجام پایان نامه جغرافیا به بررسی مبانی، روش ها و نگرش های لازم برای شناخت ح ...
© 2021