سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نحوه نگارش کلید واژه برای یک مقاله پژوهشی ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
نحوه نگارش کلید واژه برای یک مقاله پژوهشی

چاپ، پذیرش مقاله و چاپ کتاب، مشاوره انجام پایان نامه

نحوه نگارش کلید واژه برای یک مقاله پژوهشی

من نوشتن مقاله خود را به پایان رسانده ام و قصد دارم آن را هفته آینده برای چاپ در ژورنال موردنظرم ارسال کنم. با این حال من برای نگارش کلمات کلیدی گیج شده ام. کدام کلمات کلیدی برای مقاله من موثرتر خواهند بود؟ آیا قوانین ثابتی برای ایجاد این کلمات کلیدی وجود دارد؟ همچنین ، چند لغا کلیدی برای یک مقاله تحقیقاتی مورد نیاز است؟

پاسخ:

کلمات کلیدی کلماتی هستند که موضوع اصلی مقاله شما را به مخاطب نشان می دهند. کلمات کلیدی مقاله شما را قابل جستجو می کنند و اطمینان حاصل می کنند که استناد بیشتری دریافت می کنید. بنابراین ، کلمات کلیدی بسیار مهم هستند چرا که به نویسندگان دیگر کمک می کند مقاله شما را پیدا کنند و باعث افزایش استناد آن شوند.

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند کلمات کلیدی مرتبط و موثر برای مقاله خود ایجاد کنید:

1. از نظر و به جای خواننده فکر کنید. خواننده چه کلمات کلیدی را جستجو می کند که به بازیابی مقاله شما کمک کند؟

2. کلمات کلیدی در حالت ایده آل باید عباراتی با 2-4 کلمه باشند. کلمات کلیدی تک کلمه قابل قبول هستند ، اما ممکن است در بسیاری از موارد باعث اشتباه و ابهام شوند.

3. کلمات کلیدی باید حاوی کلمات و عباراتی باشند که موضوع مورد نظر را نشان دهند. همچنین کلمات و عباراتی را وارد کنید که با موضوع شما ارتباط نزدیک دارند. (به عنوان مثال ، اگر مقاله در مورد بیماری های قلبی است ، از کلماتی مانند سکته قلبی ، سیستم گردش خون ، خون و ... استفاده کنید.

4- همچنین از اصطلاحات یا عباراتی استفاده کنید که احتمالاً خوانندگان از آنها استفاده می کنند (به عنوان مثال ، اگر مقاله مربوط به اختلالات ستون فقرات است ، از کلماتی مانند نخاع ، ستون مهره ، ستون فقرات و غیره استفاده کنید)

5. اشکال کامل کلمات  یعنی شکل کوتاه کلمه یا مخفف و اختصارات نیز باید درج شود.

6. اکثر مجلات علمی از شما بین 3 تا 8 كلمه کلیدی را می خواهند. با این حال ، من می گویم خوب است که 4-5 کلمه کلیدی آماده کنید ، تا بسته به نیاز ژورنال کلمات بیشتر اضافه کنید.
 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
نحوه نگارش کلید واژه برای یک مقاله پژوهشی
چگونه برای پژوهش خود کلیدواژه مناسب تعیین کنیم؟ ...
اشتباهات متداول نویسندگان مقالات علمی
اشتباهات متداول نویسندگان مقالات علمی   ...
نحوه نگارش فصل روش شناسی تحقیق پایان نامه
نحوه نگارش فصل روش شناسی تحقیق پایان نامه   ...
© 2021