سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

معرفی و آموزش انواع روش پژوهش
معرفی و آموزش انواع روش پژوهش

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله فروغ پاسارگاد

معرفی و آموزش انواع روش تحقیق

در این سلسله مطالب قصد داریم تا به معرفی انواع روش پژوهش بپردازیم. روش پژوهش یا روش تحقیق یکی از کلیدی ترین بخش های یک پژوهش است که در نگارش پایان نامه نیز به خود یک فصل کامل را اختصاص داده است. باید گفت تمام ارکان یک پژوهش اعم از پایان نامه و مقاله بر پایه روش پژوش خود استوار است. به همین جهت تصمیم گرفته ایم تا به معرفی انواع آن بپردازیم.

در سمت راست می توانید به فهرست این مطالب دسترسی داشته باشید.


مقالات مرتبط
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟ پژوهش پیمایشی یک روش کمی و کیفی با دو ویژگی مهم است. یک این که متغیره ...
© 2021